S-a lansat noua versiune a Ghidului solicitantului pentru masura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii si Agentia de Finantari pentru Investitiile Rurale (AFIR) au lansat astazi versiunea consultativa a Ghidului solicitantului pentru submasura 6.1 – „Instalarea tinerilor fermieri”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). O noua sesiune de depuneri de proiecte urmeaza sa fie lansata in luna aprilie, cu o alocare financiara de 170 milioane euro.

Solicitanti eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt: tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole, precum si persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tanar fermier” inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani (inclusiv cu o zi inainte de a implini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa aiba o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO; sa fie inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica si sa fie inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA.

Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primarie in Registrul Agricol, la APIA in Registrul Unic de Identificare si la ANSVSA in Registrul Exploatatiilor – dupa caz, inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina actiuni in alte societati care desfasoara activitati agricole sau in alte forme de organizare constituite conform OUG 44/2008, cu exceptia cooperativelor agricole si grupurilor de producatori.
Un tanar fermier poate face parte dintr-o cooperativa agricola sau un grup de producatori, sau sa se inscrie ulterior instalarii intr-o astfel de forma de asociere, cu conditia mentinerii statutului de sef al exploatatiei agricole.

Este permisa accesarea submasurii non-agricole 6.2 / 6.4 in acelasi timp cu submasura 6.1, dar prin Cereri de Finantare diferite.

Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de administrare cu drepturi depline in calitate de sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole, pentru prima data. Transferul exploatatiei se realizeaza prin intermediul documentelor de proprietate si/sau arenda si/ sau concesionare. Exploatatia agricola cu dimensiunea cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO produce in principal produse agricole vegetale si/sau animale (materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor. In dimensiunea economica a exploatatiei agricole, culturile si animalele care asigura consumul uman si hrana animalelor trebuie sa reprezinte peste 75% din total SO, atat in anul 0 (conform definitiei din prezentul Ghid al Solicitantului) cat si la solicitarea acordarii celei de a doua transe de plata (pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului).

Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tanarul fermier trebuie sa se afle in proces de instalare intr-o exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune minima atinsa la momentul depunerii Cererii de Finantare si nu constituie creare de conditii artificiale consolidarea exploatatiei inainte de depunerea Cererii de Finantare), iar inregistrarea pentru prima data a microintreprinderii/intreprinderii mici, sau pentru prima data a unui cod CAEN agricol in cadrul intreprinderii deja existente prin care solicita sprijin, trebuie sa aiba loc cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare la AFIR.

Calculul SO se realizeaza pe baza coeficientilor din Cererea de Finantare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul Solicitantului.

Tinerii care solicita finantare prin intermediul microintreprinderii/intreprinderii mici infiintate cu mai mult de 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare, sunt eligibili cu conditia sa nu fi inscris niciodata o exploatatie agricola la APIA si/sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA si sa nu fi avut niciodata inregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decat in intervalul de maximum 24 de luni, inaintea depunerii Cererii de Finantare, in care este obligatorie inregistrarea codului CAEN agricol si inscrierea exploatatiei agricole la APIA si/sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;
 • detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de Finantare);
 • detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre conditiile care vor fi dezvoltate in sectiunea dedicata formarii profesionale la prezentul Ghid;
 • prezinta un Plan de Afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri;
 • beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a Planului de Afaceri – in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita la momentul depunerii cererfii de finantare;
 • implementarea (demararea) Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii ;
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri);

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu si a legislatiei aplicabile (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri) sau adaptari ale platformelor deja existente.

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu si a legislatiei aplicabile (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri) sau adaptari ale platformelor deja existente.

Solicitantii acestei submasuri care detin exploatatii zootehnice/ mixte si care fac parte dintr-o asociatie/ cooperativa care are concesionate/ inchiriate suprafete agricole reprezentand pajisti, in conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor tine cont in elaborarea Planului de Afaceri de toate angajamentele luate ca urmare a aderarii la acea asociatie/ cooperativa si vor prezenta in cadrul acestuia, in sectiunea dedicata fluxului tehnologic, detaliile privind modalitatea de crestere a animalelor atat in perimetrul gospodariei, cat si in afara acesteia, avand in vedere ca o perioada importanta de timp animalele nu se regasesc in exploatatia solicitantului/adaposturile din gospodarie. In cadrul Planului de Afaceri trebuie demonstrata sustenabilitatea si viabilitatea activitatii pentru care se solicita sprijin (inclusiv obtinerea productiei de catre fermier si comercializarea acesteia si in perioada de pasunat). Atat in Planul de Afaceri cat si in cadrul Cererii de Finantare trebuie mentionate codurile ANSVSA (al solicitantului si asociatiei/cooperativei) in vederea verificarii transferului animalelor.

Sunt eligibili solicitantii care au varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare si au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, si sa detina competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/economie agrara sau
 • formare profesionala prin studii/ curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de cel calificare profesionala, conform legislatiei aplicabile la momentul acordarii certificatului de calificare profesionala sau
 • competente in domeniul agricol / veterinar/economie agrara dobandite prin participarea la programe de instruire/initiere/specializare care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala (sub 80 de ore) sau
 • recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale sau
 • angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea Cererii de Finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin exceptie, in cazul pepinierelor marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Valoarea sprijinului

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO si de 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de Finantare si de 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de Afaceri, fara a depasi trei ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea contractului de finantare.

Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a Planului de Afaceri.

Incepand cu luna martie vor fi lansate toate masurile destinate atat beneficiarilor publici cat si beneficiarilor privati. Alocarea totala a masurilor insumeaza o valoare de aproximativ 2 miliarde euro, din care suma de 800 milioane Euro destinata beneficiarilor publici si peste 1 miliard euro pentru masuri destinate beneficiarilor privati, potrivit Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE