S-a decis cum se vor repartiza cotele de zahăr la nivel naţional

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

După ce cultivatorii de sfeclă de zahăr au solicitat  de urgență repartizarea cotelor de zahăr la nivel naţional, motivând că procesatorii nu vor să plătească pentru producția din 2014 preluată, Ministerul Agriculturii a clarificat situația.

Astfel, „în prezent suntem în situaţia în care litigiul privind anulabilitatea Ordinului nr. 707/2013 se va soluţiona definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar potrivit prevederilor art. 20 alin.(2) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, „Recursul suspendă executarea” sentinţei instanţei de fond. Însă dispoziţiile privind suspendarea executării Ordinului nr. 707/24.07.2013 până la soluţionarea definitivă a cauzei pe fond, sunt aplicabile. Faţă de cele expuse, şi având în vedere faptul că reglementarea anterioară, Ordinul nr. 182/2011 este abrogat, Ordinul nr. 707/2013 este suspendat şi anulat în primă instanţă, apreciem că, pentru anul de comercializare 2014-2015 nu există reglementare expresă privind repartizarea cotelor de zahăr la nivel naţional, ceea ce poate atrage penalizarea României de către UE pentru zahărul alb comercializat fără cote.

Pe cale de consecinţă, având în vedere dispoziţiile din Constituţia României, republicată, conform cărora prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, considerăm că, în prezenta situaţie sunt aplicabile prevederile art. 136 alin. (2) din Regulamentul PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr.234/79 (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în conformitate cu care „cota repartizată fiecărei întreprinderi este egală cotei repartizate întreprinderii respective, în temeiul Regulamentului (CE) NR.1234/2007, de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) pentru anul de comercializare 2010/2011”, a comunicat Ministerul Agriculturii.

Începând cu data de 30 septembrie 2017, va începe eliminarea cotelor de zahăr la nivelul Uniunii Europene.

Un studiu recent realizat de către Comisia Europeană „Perspectivele pentru piețele și veniturile agricole în UE-2013-2023” arată că prețurile la zahăr în UE ar putea scădea până la 408 euro/tonă după ce piața va fi complet liberalizată.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE