padure de vanzare

Romsilva, noutati despre suprafata padurilor protejate din tara noastra

Facebook
Twitter

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva publica pe pagina sa de internet, www.rosilva.ro, incepand cu data de 2 iulie 2019, harta detaliata a tuturor celor 22 de parcuri nationale si naturale aflate in administrarea sa.

Publicarea acestor harti in sistem digital si interactiv este parte a procesului de informare a publicului interesat de administrarea ariilor naturale protejate si a politicii de transperanta a activitatii adoptata de conducerea executiva a Romsilva.

Sunt publicate si pot fi consultate public zonarea interna a suprafetelor in cadrul celor 11 parcuri nationale si naturale ale caror planuri de management au fost aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de mediu.

De asemenea, sunt publicate zonele propuse prin proiectele planurilor de management ale celor 11 de parcuri nationale si naturale care sunt depuse si urmeaza procedurile de aprobare conform legislatiei specifice de mediu.

Specialistii refac in teren toate marcajele zonelor de protectie din parcurile nationale si naturale administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, folosind marcajele specifice ce pot fi indentificate de publicul interesat.

Hartile prezinta zonele de protectie stricta si integrala, unde interventiile umane sunt restrictionate, precum si zonele ”tampon”, care fac trecerea de la zonele protejate, la zonele de dezvoltare durabila ale comunitatilor locale.

Toate activitatile din zonele ”tampon”, zone de conservare durabila in parcurile nationale si zone de management durabil in parcurile naturale, sunt reglementate prin articolul 22 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Astfel, in aceste zone ”tampon” sunt permise lucrari silvice de ingrijire si conducere a padurii, lucrari speciale de conservare si tratamente silvice care promoveaza regenerarea naturala a padurii, activitati de protectie a padurii, reconstructia ecologica, inlaturarea efectelor unor calamitati, activitati stiintifice, educative si de ecoturism, cositul si pasunatul, precum si recoltarea fructelor de padure, a ciupercilor si a plantelor medicinale.

Aceste activitati sunt monitorizate de personalul administratiilor parcurilor nationale si naturale.

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva administreaza 22 de parcuri nationale si naturale cu o suprafata cumulata de 853 mii hectare, din acestea 243 mii hectare aflandu-se in zone de protectie stricta si intergala, unde interventia umana este restrictionata.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE