Românii și-au cheltuit aproape jumătate din venituri pe alimente şi băuturi nealcoolice

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în ultimul trimestru din 2013, în medie, de 2.394 lei lunar pe gospodărie,  venitul pe persoană fiind de 839 lei pe persoană, şi au reprezentat 91,2% din nivelul veniturilor totale, care s-au ridicat la 2.624 lei, potrivit datelor publicate azi de Institutul Național de Statistică (INS).

Veniturile băneşti medii au reprezentat 83,3%. Cheltuielile totale au fost, în medie, de 2.394 lei lunar pe o gospodărie, iar cheltuielile de consum medii au reprezentat 72,3%. Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, realizată de INS, în ultimul trimestru al anului trecut, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 2.624 lei pe gospodărie şi 920 lei pe persoană. Veniturile băneşti au fost, în medie, de 2.186 lei lunar pe gospodărie (766 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 439 lei lunar pe gospodărie (154 lei pe persoană). Mai mult de jumătate din venituri au fost reprezentate de salarii (51,3%), acestea fiind urmate de venituri din pensii sau ajutoare de șomaj (22,2%), venituri în natură (16,7%), venituri din agricultură (3,1%) sau venituri din activități independente (2,8%).

Diferenţe de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat în funcţie de mediul de rezidenţă. Astfel, în ultimul trimestru al anului 2013, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 31,6% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural şi cu 11,5% mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor. În urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 64,6% din salarii, de 21,6% din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 7,7% din total.

În rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat 39,1% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (31,2% din totalul veniturilor) a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile băneşti din agricultură asigurând 7,9% din veniturile totale ale gospodăriilor din mediul rural. O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor salariale (28,2%) şi celor din prestaţii sociale (23,4%).

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în intervalul octombrie-decembrie 2013, în medie, de 2394 lei lunar pe gospodărie (839 lei pe persoană) şi au reprezentat 91,2% din nivelul veniturilor totale. Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,6%).

Unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum sunt determinate de mediul de rezidenţă. Astfel, în timp ce nivelul mediu lunar pe o gospodărie al cheltuielilor totale de consum, este mai mare în urban faţă de rural cu 445 lei, cel  pentru consumul alimentar este mai mare cu numai 44 lei. Aceasta derivă din faptul că, în rural, 48,7% din cheltuielile pentru consumul alimentar reprezintă contravaloarea consumului din resurse proprii, în timp ce în mediul urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 19,8% din cheltuielile pentru consumul alimentar.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în ultimul trimestru al anului trecut, în medie, 40,1% din consumul gospodăriilor.

O componentă a consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, este legată de locuinţă        (apă, energie electrică şi termică, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei). În ultimele trei luni din 2013, aceasta a reprezentat 21,1% din cheltuielile totale de consum. În cadrul cheltuielilor cu locuinţa cea mai mare pondere a deţinut-o cheltuielile necesare funcţionării şi încălzirii locuinţei (17,1%). La polul opus s-au situat cheltuielile efectuate de gospodării pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (2,1%) şi cele pentru educaţie (0,5%).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE