Producţia de porumb a României s-a înjumătăţit anul trecut, faţă de 2012, iar cea de grâu s-a redus cu mai mult de un sfert, ceea ce poziţionează ţara noastră pe ultimul loc în Uniunea Europeană, din punctual de vedere al randamentului, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Producţia de porumb şi grâu a României s-a diminuat anul trecut cu 52%, respectiv 28,4%. Astfel, la porumb boabe producţia s-a cifrat la 5,92 milioane tone, de pe o suprafaţă de 2,72 milioane hectare, rezultând un randament de 2.170 kg/ha. Media europeană este de aproape trei ori mai mare, ajungând la 6.150 kg/ha.

„România s-a situat pe primul loc după suprafaţa cultivată cu porumb, din Uniunea Europeană, iar la producţie s-a situat pe locul trei, după Franţa şi Italia, datorită unui randament inferior. De altfel, randamentul la porumb realizat de România este mai mic decât al celorlalte state membre”, se arată într-un comunicat remis de INS, după efectuarea unei cercetări privind producţia agricolă vegetală la principalele culturi în anul 2012.

Randamentul obţinut de România la grâu, de 2.624 kg/ha, este cel mai mic din UE şi la jumătate din media la nivelul blocului comunitar, de 5.434 kg/ha. În total, fermierii români au recoltat 5,19 milioane tone de grâu, de pe o suprafaţă de 1,98 milioane hectare.

„România s-a situat pe locul cinci în rândul statelor membre, atât din punctul de vedere al suprafeţei cultivate, cât şi al producţiei obţinute la grâu comun şi pe ultimul loc din punct de vedere al randamentului”, informează INS.

Analiza concluzionează că producţia agricolă a înregistrat scăderi la toate culturile, cu excepţia sfeclei de zahăr.

Producţia de cereale pentru boabe a scăzut cu 39,1% faţă de anul precedent, la 12,69 milioane tone faţă de 20,84 milioane tone în anul 2011, pe fondul scăderii randamentelor la hectar (producţia medie la hectar): porumb boabe cu 52%), grâu 28,4%, orz şi orzoaică 25,8%, ovăz 13,9%. Suprafaţa cultivată cu porumb boabe a reprezentat 50,4% din culturile cu cereale pentru boabe, iar cea cultivată cu grâu 36,7%.

În ceea ce priveşte leguminoasele pentru boabe datele INS arată că producţia a scăzut cu 22,1%, din cauza randamentului la hectar, deşi suprafaţa cultivată a crescut cu 2,4%.

La plantele uleioase INS notează o scădere a producţiei de 38,3%, ca urmare a reducerii suprafaţei cultivate cu 17,6%, cât şi a randamentelor.

„Scăderi ale producţiei s-au înregistrat la rapiţă (de 4,6 ori din cauza diminuării suprafeţei cultivate de 3,6 ori), soia (-28,7%) şi floarea soarelui (-22,4%)”, se precizează în comunicat.

Producţia de sfeclă de zahăr a urcat cu 12%, în principal datorită creşterii suprafeţei cultivate, cu 47,4%, deşi randamentul la hectar a scăzut cu 24%.

La cartofi producţia a scăzut cu 39,6%, la 2,46 milioane tone, tot din cauza scăderii randamentului la hectar (cu 34,1%), dar şi a suprafeţei cultivate (cu 8,2%), faţă de anul precedent.

„În ceea ce priveşte suprafaţa cultivată cu cartofi, România s-a situat în anul 2012, pe locul trei după Polonia şi Germania şi pe locul şapte la producţie (după Germania, Polonia, Franţa, Olanda, Regatul Unit şi Belgia) datorită randamentului inferior, care a reprezentat numai 36,3% din randamentul mediu al Uniunii Europene”, conform sursei citate.

Producţia de legume a fost mai redusă cu 17,2%, după scăderea producţiilor medii la hectar şi a suprafeţelor cultivate. Astfel, recoltele au fost mai mici la tomate (cu 28,2%), castraveţi (25,5%), ardei (20,1%), morcovi (18,7%), ceapă (14,5%), pepeni verzi şi galbeni (14%) şi varză (4,9%).

Totodată, suprafeţele cultivate cu principalele specii de pomi fructiferi au scăzut la caişi-zarzări (cu 33,3%), dar au crescut la meri (3,8%), iar la celelalte specii de pomi fructiferi s-au menţinut la nivelul anului precedent. Producţia de fructe din livezi a scăzut cu 17,7% faţă de anul precedent. Pe principalele specii de pomi fructiferi producţia a înregistrat scăderi la caişi-zarzări (33,3%), peri (32,1%), cireşi-vişini (23,3%), pruni (18%) şi meri (14,8%).

Scăderea producţiei agricole a fost unul din principalii factori care au limitat creşterea economică de anul trecut la 0,3%. Valoarea adăugată brută din agricultură a înregistrat o contracţie de 21,2%, iar industria a coborât cu 2,1%, potrivit datelor anunţate de INS la începutul lunii martie.