Reguli schimbate pentru Programul National Vitivinicol 2014 – 2018

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a postat pe propriul site un proiect de lege privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de investitii, eligibila pentru finantare in cadrul Programului National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014 – 2018, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1801/2014.

Va prezentam cele mai importante modificari:

Normele metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de investitii, eligibila pentru finantare in cadrul Programului National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014 – 2018, aprobate prin ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1801/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849, din data de 21 noiembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

Beneficiarul transmite catre A.P.I.A. bugetul modificat, prin intermediul unei notificari in care justifica modificarea, insotit de devizul general si devizul pe actiuni refacut. A.P.I.A. va comunica aprobarea/respingerea bugetului modificat in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii”.

La punctul 7.1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “a) studiu de fezabilitate realizat conform legislatiei in vigoare pentru operatiunile prevazute la punctul 2.1, literele a) si b) precum si o oferta informativa pentru fiecare actiune”

La punctul 7.1, dupa litera a) se introduc doua noi litere, literele a1) si a2), care vor avea urmatorul cuprins: “a1) memoriu justificativ pentru operatiunile prevazute la punctul 2.1, litera c), care va contine: i) Informatii generale privind obiectivul de investitii; ii) Situatia existenta si necesitatea realizarii programului de investitii, cu detalierea fiecarei actiuni din cadrul operatiunilor eligibile, astfel: – Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor; – Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii; – Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei. iii) Descrierea amplasamentului investitiei propuse, insotita de fotografii. iv) Descrierea din punct de vedere tehnic, functional si tehnologic, respectiv caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului investitiei, precum si echiparea si dotarea specifica. v) Costurile estimative ale investitiei, luind in considerare cel putin o oferta informativa pentru fiecare actiune prevazuta in programul de investitii. vi) Valoarea totala a programului de investitii, exprimata in lei, cu T.V.A. si respectiv fara T.V.A., din care montajul, dupa caz. vii) Graficele orientative de realizare a investitiei. viii) Persoana care a elaborat memoriul justificativ isi asuma datele si solutia/solutiile propuse pentru realizarea investitiei”. “a2) Orice modificare justificata si fundamentata a memoriului justificativ se constituie anexa la acesta, dupa aprobarea programului, dupa caz”

La punctul 7.2, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “d – documente justificative prin care se atesta efectuarea platilor aferente programului aprobat”.

Punctul 7.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “7.5 In cazul in care solicitantul nu realizeaza actiunile eligibile prevazute in programul aprobat sau in cazul in care solicitantul renunta, documentatiile depuse se pastreaza la sediile centrelor judetene ale A.P.I.A.”.

Punctul 7.6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “7.6. Programele de investitii ale beneficiarilor care nu depun nicio cerere de plata si care se afla intr-un stadiu de realizare ce nu mai permite finalizarea actiunilor, conform pct. 7 subpct. 7.1 lit. e), vor fi reziliate”.

Dupa punctul 7.8 se introduc doua noi puncte, punctele 7.81 si 7.82 care vor avea urmatorul cuprins: “7.81. A.P.I.A. va aproba plata cererii de sprijin financiar in termen de maximum 60 zile lucratoare de la data depunerii de catre solicitant a dosarului complet si conform”. “7.82. A.P.I.A. va solicita M.A.D.R. alimentarea conturilor in termen de 10 zile lucratoare de la aprobarea cererii de plata a sprijinului financiar”.

ANEXA nr. 2: Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru masura de investitii, prevazuta in Normele metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de investitii, eligibila pentru finantare in cadrul Programului National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014 – 2018, aprobate prin ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, se inlocuieste cu Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE