Reguli noi privind etichetarea, sigilarea si ambalarea materialului saditor fructifer!

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent pe propriul site un proiect de Ordin care vizeaza noi cerinte referitoare la etichetarea, sigilarea si ambalarea materialului de inmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe. Actul normativ se afla in prezent in dezbatere publica.

Primul articol al Ordinului cuprinde cerintele privind etichetarea, sigilarea si ambalarea

Art. 1 Cerinte privind etichetarea, sigilarea si ambalarea

Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) se asigura, prin autoritatile oficiale competente, respectiv Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor (ITCSMS si LCCSMS) ca materialul de inmultire fructifer, denumit in continuare „material de inmultire”, certificat oficial ca material Prebaza, Baza sau Certificat si materialul de plantare fructifer destinat productiei de fructe, denumit in continuare „material de plantare fructifer”, certificat oficial ca material Certificat, se comercializeaza doar daca respecta cerintele privind etichetarea, sigilarea si ambalarea prevazute la art. 2 si 4. Daca este cazul, un document insotitor, astfel cum se prevede la art. 3, poate fi utilizat pentru a completa eticheta.

INCS se asigura ca materialul de inmultire si materialul de plantare fructifer care se califica drept material CAC (Conformitas Agraria Communitatis) se comercializeaza numai daca indeplineste cerintele privind documentul furnizorului prevazute la art. 5.

Art. 2 Etichetarea materialului Prebaza, Baza sau Certificat

Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) se asigura ca, pentru materialul Prebaza, Baza sau Certificat, autoritatile oficiale competente (ITCSMS si LCCSMS) elaboreaza o eticheta in conformitate cu alin. (2)-(5) pe care o aplica pe plantele sau partile de plante care urmeaza sa fie comercializate ca material de inmultire sau ca material de plantare fructifer. INCS poate prevedea ca autoritatile oficiale competente (ITCSMS si LCCSMS) sa poata permite furnizorului sa elaboreze si sa aplice eticheta sub supravegherea autoritatilor oficiale competente (ITCSMS si LCCSMS). Modelul etichetei este stabilit de catre INCS, in conformitate cu alin. (2), (3) si (4).

Materialul de inmultire sau materialul de plantare fructifer care face parte din acelasi lot poate fi comercializat cu o singura eticheta atunci cand materialul respectiv face parte din acelasi pachet, din aceeasi legatura sau din acelasi recipient, iar eticheta este aplicata in conformitate cu alin. (5) al doilea paragraf.

INCS poate prevedea ca plantele fructifere de cel putin un an sa fie etichetate in mod individual. In acest caz, etichetarea poate fi realizata in camp, inainte de dezradacinare, in cursul dezradacinarii sau ulterior. In cazul in care etichetarea se realizeaza mai tarziu, plantele din acelasi lot trebuie sa fie dezradacinate impreuna si sa fie pastrate separat de alte loturi, in recipiente etichetate pana cand plantele respective sunt etichetate.

Eticheta contine urmatoarele informatii:

 • (a) mentiunea „norme si standarde UE”;
 • (b) statul membru care emite eticheta sau codul respectiv;
 • (c) INCS sau codul respectiv;
 • (d) numele furnizorului sau numarul/codul sau de inregistrare emis de autoritatile oficiale competente (ITCSMS si LCCSMS) ;
 • (e) numarul de referinta al pachetului sau al legaturii, numarul de serie individual, numarul saptamanii sau numarul lotului;
 • (f) denumirea botanica;
 • (g) categoria, iar pentru materialul Baza si numarul generatiei;
 • (h) denumirea soiului si, dupa caz, a clonei. In cazul portaltoilor care nu apartin unui soi, denumirea speciei sau hibridul interspecific vizat. Pentru plantele fructifere altoite, aceste informatii se furnizeaza pentru portaltoi si pentru altoi. In cazul soiurilor pentru care cererea de inregistrare oficiala sau de inregistrare a dreptului de proprietate asupra unui soi de plante este in curs de examinare, aceste informatii indica: „denumire propusa” sau „cerere in curs de examinare”;
 • (i) mentiunea „soi cu o descriere recunoscuta oficial”, daca este cazul;
 • (j) cantitatea;
 • (k) tara de productie si codul respectiv, daca este diferita de statul membru care emite eticheta;
 • (l) anul emiterii;
 • (m) in cazul in care eticheta originala este inlocuita cu o alta eticheta: anul emiterii etichetei originale.

Eticheta trebuie sa fie imprimata cu caractere de nesters, intr-una din limbile oficiale ale Uniunii, usor vizibila si lizibila.

In cazul in care se foloseste o eticheta colorata pentru orice categorie de plante sau parti de plante, culoarea etichetei trebuie sa fie:

 • alba cu o linie violet in diagonala pentru materialul Prebaza;
 • alba pentru materialul Baza;
 • albastra pentru materialul Certificat.

Eticheta se aplica pe plante sau parti de plante care urmeaza sa fie comercializate ca material de inmultire sau ca material de plantare fructifer. In cazul in care astfel de plante sau parti de plante urmeaza sa fie comercializate intr-un pachet, intr-o legatura sau intr-un recipient, eticheta trebuie sa fie aplicata pe pachetul, legatura sau recipientul respectiv. Daca, in conformitate cu alin. (1) al doilea paragraf, materialul de inmultire si plantare fructifer se comercializeaza cu o singura eticheta, aceasta trebuie aplicata pe pachetul, legatura sau recipientul format din materialul de inmultire sau din materialul de plantare fructifer respectiv.

Art. 3 Document de insotire pentru materialul Prebaza, Baza sau Certificat

Pentru ca loturile de diferite soiuri sau tipuri de material Prebaza, Baza sau Certificat sa poata fi comercializate impreuna, INCS poate sa prevada ca, in completarea etichetei, poate fi intocmit un document de insotire de catre autoritatea oficiala teritoriala competenta (ITCSMS sau LCCSMS) sau de catre furnizorul vizat sub supravegherea organismului respectiv.

Documentul de insotire indeplineste urmatoarele cerinte:

 • include informatiile prevazute la art.2 alin.(2) si dupa cum se indica pe eticheta respectiva;
 • este redactat intr-una din limbile oficiale ale Uniunii;
 • este furnizat cel putin in dublu exemplar (furnizor si destinatar);
 • insoteste materialul de la locul de furnizare la locul de destinatie;
 • include numele si adresa destinatarului;
 • include data emiterii documentului;
 • include, daca este cazul, informatii suplimentare relevante pentru loturile vizate.

In cazul in care informatiile din documentul de insotire contrazic informatiile de pe eticheta mentionata la art.2, informatiile de pe eticheta respectiva prevaleaza.

Art. 4 Cerinte de sigilare si ambalare pentru materialul Prebaza, Baza sau Certificat

INCS se asigura ca, in cazul in care materialul Prebaza, Baza sau Certificat se comercializeaza in loturi de doua sau mai multe plante sau parti de plante, loturile respective sunt suficient de omogene.

Plantele sau partile de plante care constituie astfel de loturi trebuie sa indeplineasca cerintele de la lit. (a) sau (b):

 • a) plantele sau partile de plante sunt intr-un pachet sau intr-un recipient sigilat, astfel cum sunt definite la alin. (2); sau
 • b) plantele sau partile de plante fac parte dintr-o legatura sigilata, astfel cum este definita la alin. (2).

In sensul prezentului ordin, „sigilare” inseamna: in cazul unui pachet sau recipient, inchidere astfel incat sa nu poata fi deschis fara a deteriora dispozitivul de inchidere, iar in cazul unei legaturi, legare in asa fel incat plantele sau partile de plante care fac parte din legatura sa nu poata fi separate fara a deteriora dispozitivul sau dispozitivele de legare. Pachetul, recipientul sau legatura trebuie sa fie etichetate in asa fel incat prin inlaturarea etichetei acestea sa isi piarda valabilitatea.

Art. 5 Documentul furnizorului pentru materialul CAC

INCS se asigura ca materialul CAC este comercializat cu un document intocmit de catre furnizor conform cerintelor de la alin. (2) si (3), denumit in continuare „documentul furnizorului”.

INCS se asigura ca documentul furnizorului nu se aseamana cu eticheta mentionata la articolul 2 sau cu documentul de insotire mentionat la art.3, astfel incat sa se evite orice eventuala confuzie intre documentul furnizorului si celelalte doua documente.

Documentul furnizorului cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

 • (a) mentiunea „norme si standarde UE”;
 • (b) statul membru in care a fost elaborat documentul furnizorului sau codul respectiv;
 • (c) Autoritatea oficiala teritoriala competenta (ITCSMS si LCCSMS) sau codul respectiv;
 • (d) numele furnizorului sau numarul/codul sau de inregistrare emis de Autoritatea oficiala teritoriala competenta (ITCSMS si LCCSMS) ;
 • (e) numarul de serie individual, numarul saptamanii sau numarul lotului;
 • (f) denumirea botanica;
 • (g) material CAC;
 • (h) denumirea soiului si, dupa caz, a clonei. In cazul portaltoilor care nu apartin unui soi, denumirea speciei sau hibridul interspecific vizat. Pentru plantele fructifere altoite aceste informatii se furnizeaza pentru portaltoi si pentru altoi. In cazul soiurilor pentru care cererea de inregistrare oficiala sau de inregistrare a dreptului de proprietate asupra unui soi de plante este in curs de examinare, aceste informatii indica: „denumire propusa” sau „cerere in curs de examinare”;
 • (i) cantitatea;
 • (j) tara de productie si codul respectiv, daca este diferita de statul membru in care a fost elaborat documentul furnizorului;
 • (k) data emiterii documentului.

Documentul furnizorului trebuie sa fie imprimat cu caractere de nesters, in limba romana sau in alta limba oficiala a Uniunii, usor vizibil si lizibil.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si se aplica incepand cu 1 ianuarie 2017.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE