septembrie 26, 2021

Reguli noi pentru accesarea celor 50.000 de euro pentru tineri fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Din 25 martie se deschid noi sesiuni de depunere a dosarelor pentru a obține fonduri europene nerambursabile prin PNDR 2014-2020, iar Ministerul Agriculturii a publicat o versiune nouă a fișei tehnice pentru măsura 6 „Dezvoltarea exploataţiilor și întreprinderilor”, una dintre măsurile care vor fi deschise luna aceasta.

Vă prezentăm în cele ce urmează cele mai importante elemente privind sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. În cadrul acestei sub-măsuri se va sprijini instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole.

Instalarea ca tânăr fermier este un proces care implică realizarea unor etape. Acest proces trebuie să fi început și să fie încă în curs de desfășurare în momentul în care tânărul fermier depune cererea de finanţare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei sub-măsuri.

 • Înregistrarea tânărului fermier ca micro-întreprindere/întreprindere mică cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare (între timp, fermierul pregătește planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționarea bunurilor pentru noua întreprindere, etc.); Acest pas trebuie să fie încheiat înaintea depunerii cererii de finanţare pentru această sub-măsură;
 • Depunerea formularului de cerere de finanţare împreună cu planul de afaceri (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii cererii de finanţare);
 • Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri.

Beneficiari:

 • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

Condiții de eligibilitate

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;
 • Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 S.O.(valoare producţie standard);
 • Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
 • Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
   • studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
   • cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de  instruire

sau

   • angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;

În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa II din STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani si este de:

 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O.;
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O..

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la încheierea deciziei de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate  proporțional cu obiectivele nerealizate. Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.

Consultați fișa tehnică a Sub-măsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE