Reguli noi la achizițiile publice cu fonduri europene: se introduce garanția de bună conduită

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru a proteja autorităţile contractante de contestaţiile abuzive, Guvernul României a introdus obligativitatea constituirii de garanţii de bună conduită în cazul contestării procedurilor de achiziţii publice.

Astfel, operatorii economici care contestă procedurile de achiziţie publică vor constitui garanţii de bună conduită pe întreaga perioada cuprinsă între data depunerii contestaţiei, cererii sau plângerii şi soluţionarea definitivă a acesteia, inclusiv în cazul în care aceasta vizează conţinutul documentaţiei de atribuire. Până în prezent se reţineau sume doar dacă era atacat rezultatul procedurii de achiziţie publică.

În cazul respingerii contestaţiei depuse, garanţia de bună conduită este reţinută. Aceste prevederi sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă adoptată în şedinţa de Guvern din data de 28 iunie 2014, prin care este modificată OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

„Cei care vor contesta procedurile de achiziţie publică vor fi obligaţi să constituie garanţii de bună conduită. A fost instituită această garanţie deoarece contestarea procedurilor de achiziţie publică a devenit „sport naţional” în România. Noua reglementare este corelată cu practicile europene, iar prin introducerea acesteia nu îngrădim dreptul de a contesta procedurile, ci doar responsabilizăm operatorii economici care abuzează de această cale de atac”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Ministrul a arătat că, în prezent, autoritățile se confruntă situaţia în care calendarul de implementare a proiectelor cu fonduri europen nu poate fi respectat deoarece contractele de achiziţie publică nu pot fi încheiate în timp util din cauza contestaţiilor abuzive care nu vizează fondul cauzei, ci blocare procedurii. Mai mult, sunt situaţii în care procedurile de atribuire depăşesc perioada de timp stabilită pentru execuţia contractelor.

„Aceste practici blochează implementarea tuturor proiectelor finanţate din bani publici, adică de la bugetul de stat, de la bugetele locale şi din fonduri europene”, a subliniat Eugen Teodorovici.

Conform noului act normativ, nivelul garanției de bună conduită este reglementat ca procent din valoarea estimată a procedurii contestate, în funcţie de obiectul contractului, în limita unor plafoane maxime.

Garanția de bună conduită trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puţin 90 de zile, să fie irevocabilă și să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorității contractante, în situaţia în care contestaţia, cererea sau plângerea va fi respinsă. În cazul în care expiră perioada de valabilitate a garanției de bună conduită până în momentul emiterii deciziei/hotărârii, contestatorul este obligat să o prelungească. În caz contrar, contestația, cererea sau plângerea va fi respinsă.

Garanţia de bună conduită poate fi constituită prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie bancară sau de către o societate de asigurări.

Noul act normativ mai prevede că operatorii economici care depun contestaţii sunt obligaţi să justifice interesul legitim de efectuare a acestui demers. Totodată, va fi redus timpul de soluţionare a contestaţiilor prin micşorarea perioadei în care contestatorii pot completa documentele depuse de la cinci la trei zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE