Reglementari vamale: cum se modifica procedurile vamale privind modul de acordare a contingentelor tarifare

Facebook
Twitter

In Monitorul Oficial, au fost publicate 5 ordine ale presedintelui ANAF in domeniul reglementarilor vamale. Acestea se adreseaza exportatorilor si importatorilor, stabilind proceduri de import sau export aplicabile cu precadere in zona bunurilor cu origine preferentiala.

„Acestea intra in vigoare incepand cu 1 mai 2016 si trebuie analizate in contextul Codului vamal al Comunitatii Europene”, arata consultantul fiscal Adrian Benta.

Este vorba despre OpANAF nr. 1189 din 13 Aprilie 2016 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania, OpANAF nr. 1190 din 13 Aprilie 2016 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioara a dovezilor de origine si a certificatelor A.TR., OpANAF nr. 1191 din 13 Aprilie 2016 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala si a certificatelor A.TR., OpANAF nr. 1192 din 13 Aprilie 2016 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea si punerea in aplicare a deciziilor privind informatiile de origine obligatorii in Romania, si OpANAF nr. 1193 din 13 Aprilie 2016 – Ordin pentru aprobarea normelor tehnice de aplicare a masurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea si monitorizarea utilizarii deciziilor privind informatiile tarifare obligatorii in Romania

Incepand cu 1 mai 2016 se modifica procedurile vamale privind modul de acordare a contingentelor tarifare in Romania, modul de autorizare a exportatorilor ce beneficiaza de procedura simplificata pentru originea preferentiala, modul de verificare ulterioara a certificatelor A.TR respectiv normele tehnice privind solicitarea, emiterea și punerea in aplicare a deciziilor privind informatiile de origine obligatorii in Romania.

Tot incepand cu 1 mai 2016 intra in vigoare și o serie de masuri tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea si monitorizarea utilizarii deciziilor privind informatiile tarifare obligatorii in Romania. Aceste reglementari sunt grupate intr-un numar de 5 acte normative din domeniul reglementarilor vamale.

OpANAF nr. 1189/2016 modifica modul de administrare a contingentelor tarifare in Romania. Contingentul tarifar reprezinta un volum de marfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus in libera circulatie cu un tratament vamal favorabil ce consta in reducerea sau exceptarea de taxe vamale la import.

Importatorul poate beneficia de aplicarea acestui contingent tarifar prin depunerea unei declaratii vamale de import, completand rubricatia corespunzatoare.

In principiu, nu se solicita garantii decat daca acele marfuri sunt din categoria contingentelor critice.

Un contingent tarifar este considerat in categoria celor critice daca se poate identifica una dintre urmatoarele situatii:

  • in anul precedent contingentul tarifar a fost epuizat in prima luna de la deschidere;
  • valoarea și cantitatea cererilor depuse de importatori pentru aplicarea contingentului tarifar este mai mare decat valoarea/cantitatea contingentului vamal aprobat;
  • din analizele specifice efectuate de autoritatea vamala exista un risc și se impune efectuarea unor verificari suplimentare pentru impiedicarea unor fraude vamale.

Pentru aceste cazuri limitate, garantia solicitata importatorului trebuie sa acopere diferenta de taxe vamale ce s-ar fi incasat in lipsa contingentului vamal.

OpANAF nr. 1190/2016 realizeaza procedura de inspectie a dovezilor ce atesta originea preferentiala a bunurilor. Bunurile cu origine preferentiala sunt bunuri provenite din state cu care Comunitatea Europeana are semnate acorduri de preferabilitate iar bunurile avand originea din astfel de state beneficiaza de taxe vamale reduse la importul in Comunitate.

Justificarea originii preferentiale a bunurilor trebuie facuta la momentul importului iar actul normativ analizat astazi adopta procedura urmata de autoritatile vamale pentru verificarea acestor aspecte in controalele ulterioare. Procedura in sine va fi urmata de organele de inspectie ce trebuie sa verifice mai multe elemente și trebuie sa completeze mai multe formulare.

OpANAF nr. 1191/2016 se adreseaza exportatorilor ce doresc sa aplice procedura simplificata de prezentare a dovezilor de origine preferentiala și completeaza certificate A.TR.

Procedura este necesara cand acești exportatori livreaza bunuri catre state cu care Comunitatea Europeana are semnate tratate de comert cu taxe preferentiale. Se impune prezentarea documentelor ce justifica originea dintr-un stat membru a acestor bunuri.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE