Reglementari noi la amenajamentele pastorale

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege privind aprobarea procedurii prin care se realizeaza amenajamentele pastorale.

Mai exact, documentul se numeste „ORDIN privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind receptia studiilor pedologice si agrochimice care stau la baza intocmirii planului de fertilizare si a stabilirii masurilor agropedoameliorative, necesare realizarii amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente”.

Conform proiectului de lege articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 5 (1) In situatia in care, in cadrul Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, pe o suprafata de pajiste permanenta au fost realizate studii pedologice si sunt in vigoare, acestea se pun la dispozitia DAJ fara plata.

Studiile pedologice si agrochimice necesare intocmirii amenajamentelor pastorale se realizeaza pe suprafetele de pajiste permanenta, conform metodologiei in vigoare, cu exceptia suprafetelor de pajiste permanenta de inalta valoare naturala, a suprafetelor de pajiste permanenta beneficiare ale masurilor de agromediu si a suprafetelor de pajiste permanenta care fac parte din arii protejate.

Studiile pedologice si agrochimice necesare intocmirii amenajamentelor pastorale realizate pentru suprafetele de pajisti permanente situate in zone eligibile pentru plati de agro-mediu si clima, vor fi elaborate fara a fi incluse recomandari referitoare la utilizarea fertilizantilor, a substantelor de protectie a plantelor, precum si la pasunat”.

Cheltuielile cu deplasarea si cazarea specialistului Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti, se suporta de catre OSPA, pe baza de decont si contract incheiat cu ICPA – Bucuresti.

Un proiect de amenajament pastoral trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente: sa descrie situatia geografica, topografica si planul parcelar al pajistilor, sa descrie solul si flora, sa noteze capacitatea de pasunat a pajistii, sa descrie lucrarile de ingrijire si imbunatatire a pajistilor, precum si planul de fertilizare.

Proiectul se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Agriculturii timp de 10 zile.

Din cauza starii de degradare a pajistilor din Romania, incepand cu 2016, amenajamentele pastorale vor deveni o conditie obligatorie pentru primirea subventiilor. Din acest motiv, proprietarii de pajisiti vor fi obligati prin lege sa intocmeasca, la nivelul fiecarei primarii, proiecte de amenajamente pastorale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE