În anul 2012 operatorii economici atestaţi în exploatarea forestierǎ au raportat un volum de lemn exploatat mai mare cu 4,8 %  faţă de anul 2011, potrivit datelor publicate de INS.

Distribuţia volumului de lemn exploatat pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare mai mare în regiunile Nord-Est, respeciv 25,6% din totalul volumului de lemn exploatat, şi Centru (20,9%) şi într-o proporţie mai mică în regiunile: Nord-Vest (13,6%), Vest (11,4%), Sud-Muntenia (10,7%), Sud-Est (9,8%), Sud-Vest Oltenia (7,4%) şi Bucureşti-Ilfov (0,6%).

          Volumul de lemn exploatat, în anul 2012 comparativ cu anul 2011,

pe specii lemnoase

                                                                     mii m.c.                         

2011

2012

Diferenţe (±) anul 2012 faţă de anul 2011
Total

16204

16981

+777

Lemn rotund fără coajă – total

14601

15345

+744

– Răşinoase

5662

5846

+184

– Fag

5016

5243

+227

– Stejar

1429

1308

-121

– Diverse specii tari

1453

1526

+73

– Diverse specii moi

1041

1422

+381

Coajă

804

809

+5

Alte sortimente

799

827

+28