Recensamantul agricol a ajuns la final. 90% dintre gospodarii sunt individuale, fara personalitate juridica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In perioada 10 mai – 31 iulie 2021, sub coordonarea Institutului National de Statistica, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Afacerilor Interne, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, impreuna cu structurile lor teritoriale, in Romania au fost recenzate circa 3.226.000 de exploatatii agricole.

Aproximativ 93% dintre acestea sunt exploatatii care utilizeaza suprafete agricole si/sau detin efective de animale sau desfasoara activitati de mentinere a terenurilor agricole in bune conditii agricole si de mediu, fie ca activitate principala, fie ca activitate secundara, atat din mediul rural, cat si din mediul urban si pentru care a fost realizat un interviu complet. Pentru restul exploatatiilor agricole vizitate au fost identificate urmatoarele situatii:

– desfiintata – exploatatie agricola care a fost inclusa in listele de recenzare constituite pe baza informatiilor din Registrul Agricol pentru anul 2019, dar care in timpul colectarii datelor pentru anul agricol 2019-2020 nu a mai indeplinit criteriul de definire a exploatatiei agricole;

– temporar fara activitate – exploatatie agricola existenta in listele de recenzare constituite pe baza informatiilor din Registrul Agricol pentru anul 2019, care in anul agricol 2019 – 2020 nu a desfasurat activitate agricola (nu a utilizat suprafete agricole si/sau nu a detinut efective de animale);

– alte situatii (exploatatie agricola neidentificata, care nu face obiectul recensamantului etc.).

Circa 90% dintre exploatatiile agricole pentru care s-a realizat interviu complet sunt exploatatii agricole fara personalitate juridica (exploatatii agricole individuale, persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale).

Intregul proces de colectare electronica a datelor a fost monitorizat prin intermediul aplicatiei de colectare a datelor dezvoltata prin intermediul Survey Solutions. Utilizarea colectarii electronice a datelor cu ajutorul tabletelor IT (metoda CAPI) are ca principale avantaje, pe de o parte, scurtarea timpului de procesare a datelor ca urmare a eliminarii etapei de introducere a acestora de pe hartie, in format electronic, cat si asigurarea unei bune calitati a datelor colectate prin implementarea unor seturi de corelatii si validari la nivel de chestionar, active inca din timpul completarii.

In perioada august 2021 – martie 2022, Institutul National de Statistica va parcurge urmatoarele etape de realizare a RGA 2020: constituirea bazelor de date la nivel de date colectate si consolidarea inregistrarilor la nivel de unitate de observare impusa de Regulamentul (UE) 1091/2018, prin agregarea inregistrarilor punctelor de lucru aferente aceleiasi exploatatii acolo unde este cazul, procesarea si validarea logico-aritmetica si statistica a datelor colectate, comparatii cu serii de date statistice si cu date din surse administrative, realizarea, validarea si transmiterea la Eurostat a bazei de date EUROFARM – cu structura comuna pentru toate statele membre UE.

Diseminarea rezultatelor statistice agregate se va realiza in luna martie 2022, urmand ca rezultatele detaliate sa fie disponibile pana la finalul anului 2022, in conformitate cu prevederile OUG nr.22/2020 aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr.177/2020 si pe baza Programului General de Organizare si Efectuare a recensamantului aprobat de Comisia Centrala pentru RGA 2020.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE