Propunere: pajiștile să fie arendate doar asociațiilor de fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, a propus ca închirierea păşunilor să se facă numai către asociaţiile de fermieri, pentru a se evita situaţiile din trecut când pajiştile au fost concesionate şi către persoane cu afaceri dubioase.

Propunerea CJ face parte dintr-o serie de noi criterii pentru închirierea şi exploatarea pajiştilor, elaborate în acord cu normele metodologice de aplicare a Legii nr.214/2011, dar şi normele europene în domeniu.

„Printre altele, directivele şi regulamentele europene subliniază foarte clar că prioritatea în cazul păşunilor o au crescătorii de animale, nu chiriaşii de aiurea. Concesionări sau arendări de păşuni se fac de mulţi ani, însă adeseori acestea n-au ajuns pe mâna crescătorilor de animale, ci a altor persoane care se spune că ar fi rulat afaceri dubioase pe bani mulţi. De asemenea, au fost scoase la iveală şi cazuri când banii încasaţi pentru păşunat au luat alte destinaţii, fără ca aceştia să fie folosiţi la executarea de lucrări ameliorative pe islazuri şi pajişti”, a declarat Ion Cîlea, la o întâlnire cu asociaţiile crescătorilor din animale din judeţ, care a avut loc azi, informează Agerpres.

Ion Cîlea a menţionat că Vâlcea se numără printre judeţele deţinătoare de mari suprafeţe de pajişti, islazuri şi fâneţe, patrimoniul său însumând peste 106.894 ha păşuni, ceea ce reprezintă mai bine de 11,5 % din totalul terenurilor agricole.

„Am considerat necesar să insist pe câteva aspecte esenţiale şi anume: concesionarea/închirierea pajiştilor să se realizeze numai cu asociaţiile crescătorilor de animale; preţul închirierilor să se stabilească în funcţie de cantitatea şi valoarea masei verzi la hectar, cu respectarea preţului mediu stabilit anual de Consiliul Judeţean; concesionarul sau chiriaşul, după caz, să nu facă subînchirieri, să practice un păşunat raţional pe grupe de animale, să aplice măsuri de întreţinere şi refacere a păşunilor, să asigure drumuri de acces, surse de apă pentru adăpostul animalelor, să împrejmuiască trupurile de pajişti şi să-şi construiască spaţiile necesare pentru prelucrarea primară a produselor animaliere, folosind în aceste scopuri subvenţiile primite pentru unitatea de suprafaţă”, a spus Ion Cîlea.

Preşedintele CJ a mai cerut ca la punerea în ordine a organizării şi exploatării pajiştilor trebuie să se implice şi consiliile locale prin aplicarea corectă a atribuţiilor ce le revin atât în constituirea asociaţiilor crescătorilor de animale, cât şi în controlul asupra respectării prevederilor contractuale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE