Toate persoanele fizice care realizează venituri în bani sau în natură, provenind din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere sau solarii, din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, trebuie să completeze și să depună Declarația 221.

În cazul realizării de venit din mai multe surse, se depune o singură declarație. Practic, sursa de venit reprezintă localitatea pe raza căreia se află terenul sau terenurile supuse impozitării.

Declarația 221, completată cu majuscule, se depune la sediul administrației fiscale pe raza căreia se află terenul sau ferma în care sunt crescute animalele. Dacă acestea sunt crescute în propria bătătură, declarația se depune la agenția fiscală pe raza căreia își are domiciliul proprietarul. Declarația poate fi expediată și prin intermediul poștei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Acum se declară veniturile pe care proprietarii estimează că le vor realiza în 2013 de pe urma comercializării recoltei obținute de pe terenuri sau din vânzarea animalelor și a familiilor de albine, precum și din comercializarea produselor de origine animală, cum sunt carnea, brânza sau laptele. În această etapă, nu este necesar să fie anexate declarației alte documente, întrucât aceasta se completează pe propria răspundere.

În cazul proprietarilor care și-au dat terenurile în arendă, există două posibilități, conform legii. Una dintre variante este ca proprietarul să fie cel care depune Declarația 221, după ce află exact ce tip de cultură a înființat arendașul pe terenul lui, iar cea de a doua ca arendașul să facă acest lucru, în baza contractului de arendă. Acest contract poate fi solicitat de Fisc, dacă se vor face verificări cu privire la veridicitatea celor declarate în formularul 221.

Impozitul datorat statului reprezintă o cotă de 16% din norma de venit stabilită prin lege. De exemplu, norma de venit pentru proprietarii care dețin o suprafață de cel puțin două hectare pe care se cultivă cereale este de 449 de lei. Impozitul datorat statului este de 16% din norma de venit, adică 71,84 de lei. Pentru cei care dețin o livadă de pomi pe rod, în suprafață de cel puțin 1,5 hectare,  s-a stabilit o normă de venit de 3.800 de lei. Astfel, impozitul datorat statului este de 608 lei.

ANIMALE PLAFON CANTITATIV NORMĂ DE VENIT
Vaci peste 2 capete 453 lei
Bivolițe peste 2 capete 326 lei
oi peste 50 de capete 47 lei
capre peste 25 de capete 47 lei
porci pentru îngrășat peste 6 capete 56 lei
albine peste 75 de familii 40 lei
păsări de curte peste 100 de capete 3 lei lei

 

 

PRODUSE VEGETALE PLAFON CANTITATIV NORMĂ DE VENIT
Plante oleaginoase peste 2 ha 458 lei
Cartof peste 2 ha 2.900 lei
Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697 lei
Hamei pe rod peste 2 ha 483 lei
Leguminoase pentru boabe peste 1,5 ha 801 lei
Pomi pe rod peste 1,5 ha 3.800 lei
Vie pe rod peste 1 ha 1.385 lei
Arbuști fructiferi peste 1 ha 1.385 lei
Tutun   peste 1 ha 1.060 lei 169,6 lei
Legume în câmp peste 0,5 ha 2.326 lei
Legume în sere/solarii peste 0,2 ha 5.117 lei
Cereale peste 2 ha 449 lei
Flori și plante ornamentale peste 0,3 ha 11.773 lei