Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole si forestiere, aviz negativ de la Comisia pentru agricultura de la Camera Deputatilor

Facebook
Twitter

Camera Deputatilor este for decizional pentru proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole si forestiere, proiect adoptat deja de Senat, dar care nu a primit aviz favorabil de la Comisia pentru agricultura de la Camera Deputaților si de la Guvern, deoarece reglementarile din proiectul de lege se regasesc si in Legea nr.120/2015 si Hotararea de Guvern nr. 294/2015.

Proiectul prevede ca Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara coordoneaza activitatea sistematica de intabulare a terenurilor agricole si forestiere.

De asemenea, in proiect se precizeaza ca proprietarii nu vor suporta niciun cost, taxa sau cheltuiala, indiferent de natural or, aferente activitatii reglementate de prezenta lege.

Activitatea de intabulare ar urma sa se realizeze sistematic, pe unitati administrativ-teritoriale. Activitatile de identificare, masurare si pregatire a documentatiei necesare inscrierii in cartea funciara sunt realizate de catre experti independenti, persoane fizice sau juridice. Pentru o unitate administrativ-teritoriala se incheie un singur contract, cu un expert sau un consortiu de experti.

Sumele necesare achitarii onorariilor acestor experti se vor asigura din fonduri europene, in primul rand, putand fi suplimentate cu fonduri proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE