Programul pentru scoli 2017-2023: ce fructe si legume vor fi distribuite copiilor

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de Ordonanta de Guvern pentru aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli.

Conform documentului, se aproba participarea Romaniei la Programul pentru scoli, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/791 al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 si (UE) nr. 1306/2013 in ceea ce priveste schema de ajutoare pentru aprovizionarea institutiilor de invatamant cu fructe si legume, cu banane si cu lapte si cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/795 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind masuri pentru stabilirea anumitor ajutoare si restitutii in legatura cu organizarea comuna a pietelor produselor agricole.

Componentele Programului pentru scoli sunt:

a) distribuirea de fructe si/sau legume proaspete, lapte de consum si/sau produse lactate;

b) masurile educative care insotesc distributia produselor mentionate la lit. a).

Pe langa produsele mentionate la alin. (2) lit. a), in afara Programului pentru scoli, se distribuie si produse de panificatie, cu finantare integrala de la bugetul de stat.

Autoritatile competente nationale pentru aplicarea Programului pentru scoli sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Sanatatii.

La propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba, in termen de 30 de zile lucratoare de la adoptarea prezentei ordonante, prin hotarare a Guvernului, Programul pentru scoli ce va fi implementat la nivel national in perioada 2017-2023, in conformitate cu prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de banane si de lapte in institutiile de invatamant si ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de banane si de lapte in institutiile de invatamant si de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, precum si distributia de produse de panificatie.

Resursele financiare necesare implementarii Programului pentru scoli se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA repartizate prin legile bugetare anuale si din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)”, reprezentand sprijin financiar din FEGA.

Anual, prin hotarare a Guvernului, se stabileste bugetul pentru implementarea Programului pentru scoli aferent fiecarui an scolar, ca urmare a adoptarii actului de punere in aplicare al Comisiei in baza art. 5 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului privind masuri pentru stabilirea anumitor ajutoare si restitutii in legatura cu organizarea comuna a pietelor produselor agricole, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind masuri pentru stabilirea anumitor ajutoare si restitutii in legatura cu organizarea comuna a pietelor produselor agricole.

La data aprobarii hotararii Guvernului prevazute la art.2, se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produs lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru cererile de plata aferente anului scolar 2016-2017 continua sa se aplice prevederile art. 9, 10 si 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 si prevederile art. 4 si 5 din Hotararea Guvernului nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distributia fructelor proaspete, a masurilor adiacente distributiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2016-2017.

Contractele de achizitie publica/Acordurile-cadru incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sunt supuse dispozitiilor legale in vigoare la data cand acestea au fost incheiate in tot ceea ce priveste incheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea acestora.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE