Programul de sprijin pentru tomate continua si in 2019. Cum se pot obtine banii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Guvernul Romaniei a decis sa continue programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate si in anul 2019, iar Ministerul Agriculturii a elaborat recent o hotarare care contine conditiile de accesare, valoarea si documentele necesare pentru aplicarea la acest program.

Programul „Tomata” a fost lansat in anul 2017, cand au fost acordate fonduri in valoare totala de aproape 25 milioane de euro unui numar de 4.397 producatori. In anul 2018, peste 16.000 de producatori au aplicat la acest program, fiindu-le acordata suma totala de 32,838 milioane de euro. Datorita succesului sau, Guvernul a decis sa continue acest program si in anul 2019.

Conditii de eligibilitate 

Schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, pentru sustinerea produsului tomate in spatii protejate.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, cei care solicita ajutoare de minimis trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de minimum 1.000 mp, marcata la loc vizibil, cu o placa-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care sa se gaseasca inscriptia „Program sustinere tomate, anul 2019, beneficiar numarul ….., Directia pentru Agricultura a Judetului ………../Municipiului Bucuresti”;

b) sa obtina o productie de minimum 2 kg tomate/mp;

c) sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate in spatiile protejate in anul de cerere;

d) sa faca dovada productiei realizate prin documente justificative privind comercializarea productiei.

Valoarea sprijinului

Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor este de 13.991,4 lei/beneficiar/an, care reprezinta contravaloarea in lei a 3.000 euro/beneficiar/an. Valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

Bugetul total pentru aplicarea schemei de ajutor de minimis in anul 2019 este in suma de 233,19 milioane de lei, reprezentand echivalentul in lei al sumei 50 de milioane de euro.

Sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc beneficiarilor intr-o singura transa, pe durata Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, in anul 2019, dupa ce depun documentele justificative de mai sus.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE