Producția de porumb boabe a crescut de două ori în 2013. România, pe primul loc în UE la suprafața cultivată cu porumb

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Producţia agricolă vegetală a înregistrat creşteri la toate culturile datorită condiţiilor climatice favorabile, potrivit rezultatelor cercetării statistice „Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2013”, realizată de Institutul Național de Statistică (INS).

Rezultatele pozitive ale fermierilor din 2013 vin după un an agricol prost. În 2012, fermierii au cerut decretarea stării de urgență în agricultură, ca urmare a secetei. În plus, producția medie la hectar este printre cele mai mici din Uniunea Europeană.

Cereale pentru boabe

Suprafaţa cultivată cu porumb boabe în anul 2013 reprezintă 47,1% din suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe, iar cea cultivată cu grâu 39%. Producţia de cereale pentru boabe a crescut cu 63,9% faţă de anul precedent, datorită creşterii producției medii la hectar, astfel: porumb boabe (de 2 ori), orz şi orzoaică (+39,8%), grâu (+31,2%),    ovăz (+16,6%).

Din punct de vedere al suprafeţei cultivate cu grâu, în anul 2013, România s-a situat pe locul patru după Franţa, Germania şi Polonia, iar la producţia obţinută, pe locul şase, după Franţa, Germania, Regatul Unit, Polonia şi Spania. În ceea ce priveşte randamentul, ţara noastră se află printre ultimele ţări în rândul statelor membre. România s-a situat pe primul loc la suprafaţa cultivată cu porumb, iar la producţie s-a situat pe locul doi, după Franţa, datorită unui randament net inferior. Dealtfel, randamentul la porumb realizat de România este cel mai mic faţă de cel al principalelor state membre.

Leguminoase pentru boabe

Producţia a crescut cu 12,7% datorită randamentului la hectar (+15,3%) deşi suprafaţa cultivată a scăzut cu 2,2%.

Plante uleioase

Producţia a crescut cu 79,3%, datorită atât creşterii suprafaţei cultivate (+13,6%), cât şi a randamentelor la hectar. Creşteri ale producţiei s-au înregistrat la: rapiţă (de 4,3 ori) în principal datorită creşterii suprafeţei cultivate de 2,7 ori), floarea soarelui (+52,7%) şi soia (+45,2%). Suprafaţa cultivată cu soia a scăzut cu 13,8%.

Floarea soarelui se numără printre culturile cu tradiţie în România. Atât din punct de vedere al suprafeţei cultivate cât şi al producţiei, în anul 2013, România s-a situat pe primul loc în rândul principalelor state membre.

Sfeclă de zahăr

Producţia a crescut cu 37,6%, în principal datorită creşterii randamentului la hectar cu 32,7% dar şi a suprafeţei cultivate cu 3,7%.

Cartofi

Producţia a crescut cu 31,8%, datorită creşterii randamentului la hectar (+42,0%) deşi suprafaţa cultivată a scăzut (-7,1%), faţă de anul precedent.

În ceea ce priveşte suprafaţa cultivată cu cartofi, în anul 2013, România s-a situat pe locul trei după Polonia, Germania şi pe locul şapte la producţie (după Germania, Olanda, Franţa, Polonia, Regatul Unit şi Belgia) ca urmare a randamentului inferior.

Legume

Producţia a fost mai mare cu 13,6%, datorită creşterii producţiilor medii la hectar deşi suprafeţele cultivate au avut o uşoară scădere.

Producţiile au fost mai mari la: castraveţi (+12,6%), ceapă (+10,1%), tomate (+9,1%), morcovi (+9,0%), pepeni verzi şi galbeni (+9,0%), ardei (+8,7%), varză (+3,7%).

Struguri

În anul 2013, producţia de struguri a crescut cu 27,3%, datorită în principal creşterii randamentului la hectar, atât la plantaţiile de vii altoite (+37,4%), cât şi la plantaţiile de vii hibride (+15,5%). Suprafaţa cultivată a fost mai mică cu 0,6% faţă de anul 2012.

Plantaţii de pomi fructiferi pe rod (livezi pe rod)

Suprafeţele cultivate cu principalele specii de pomi fructiferi au scăzut la meri (-1,8%), pruni (-1,5%), iar la celelalte specii de pomi fructiferi s-au menţinut la nivelul anului precedent. Producţia de fructe din livezi a crescut cu 11,6% faţă de anul precedent. Pe principalele specii de pomi fructiferi producţia a înregistrat creşteri la: cireşi şi vişini (+30,4%), peri (+15,8%), caişi şi zarzări (+12,5%), pruni (+11,5%) şi meri (+8,3%).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE