Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014. România printre ţările cu cel mai scăzut randament la hectar în rândul statelor cultivatoare cu grâu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014, a înregistrat creşteri la cereale pentru boabe, plante uleioase, sfecla de zahăr, cartofi şi scăderi la leguminoase pentru boabe şi la legume, potrivitdatelor INS.

 

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014. Cereale pentru boabe

Suprafaţa cultivată cu porumb boabe în anul 2014 reprezintă 45,9% din suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe, iar cea cultivată cu grâu 39,0%. Producţia de cereale pentru boabe a crescut cu 3,4% faţă de anul 2013, datorită creşterii randamentelor la hectar (producţia medie la hectar), astfel: porumb boabe (+7,2%), orz şi orzoaică (+6,3%), grâu (+3,8%),        ovăz (+1,5%).

 

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014. Leguminoase pentru boabe

Producţia a scăzut cu 4,1%, ca urmare a scăderii suprafeţei cultivate cu (-9,1%), faţă de anul precedent.

 

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014. Plante uleioase

Producţia a crescut cu 15,1%, datorită atât creşterii suprafaţei cultivate (+4,7%), cât şi a randamentelor la hectar. Creşteri ale producţiei s-au înregistrat la rapiţă şi soia (+61,0%), respectiv (+35,3%), în principal datorită creşterii suprafeţei cultivate (+48,4%), respectiv (+17,6%). Suprafaţa cultivată cu floarea soarelui a scăzut cu 7,6%.

 

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014.  Sfecla de zahăr

Producţia a crescut cu 31,9%, în principal datorită creşterii randamentului la hectar cu 19,1% dar şi a suprafeţei cultivate cu 10,7%.

 

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014. Cartofi

Producţia a crescut cu 7,0%, datorită creşterii randamentului la hectar (+9,1%) deşi suprafaţa cultivată a scăzut (-2,0%), faţă de anul precedent.

 

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014. Legume

Producţia a fost mai mică cu 3,9%, determinată de scăderea suprafeţelor cultivate cu 7,7%, faţă de anul precedent. Producţiile au fost mai mari la: castraveţi (+7,1%), morcovi (+2,7%),       ardei (+0,4%) şi mai mici la pepeni verzi şi galbeni (-16,5%), tomate (-5,1%), varză (-2,9%) şi ceapă (-1,3%). 

 

Suprafaţa viilor pe rod şi a plantaţiilor de pomi fructiferi pe rod, producţia de struguri şi producţia de fructe

În anul 2014, producţia de struguri a scăzut cu 20,8%, din cauza scăderii randamentului la hectar, atât la plantaţiile de vii altoite (-11,7%), cât şi la plantaţiile de vii hibride (-30,4%). Suprafaţa cultivată a fost mai mică cu 0,6% faţă de anul 2013.

Totodata, suprafaţa livezilor pe rod a scăzut cu 4,1%. Suprafeţele cultivate cu principalele specii de pomi fructiferi au scăzut, excepţie caişi şi zarzări unde s-au menţinut la nivelul anului precedent.

Producţia de fructe din livezi a scăzut cu 4,3% faţă de anul precedent. Pe principalele specii de pomi fructiferi producţia a înregistrat creşteri la caişi şi zarzări, scăderi la peri, pruni şi meri, iar la cireşi şi vişini s-a menţinut la nivelul anului precedent.

 

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014. Struguri

În anul 2014, producţia de struguri a scăzut cu 20,8%, din cauza scăderii randamentului la hectar, atât la plantaţiile de vii altoite (-11,7%), cât şi la plantaţiile de vii hibride (-30,4%). Suprafaţa cultivată a fost mai mică cu 0,6% faţă de anul 2013.

 

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014. Plantaţii de pomi fructiferi pe rod (livezi pe rod)

Suprafaţa livezilor pe rod a scăzut cu 4,1%. Suprafeţele cultivate cu principalele specii de pomi fructiferi au scăzut, excepţie caişi şi zarzări unde s-au menţinut la nivelul anului precedent. Producţia de fructe din livezi a scăzut cu 4,3% faţă de anul precedent. Pe principalele specii de pomi fructiferi producţia a înregistrat creşteri la caişi şi zarzări, scăderi la peri, pruni şi meri, iar la cireşi şi vişini s-a menţinut la nivelul anului precedent.

Suprafaţa cultivată şi producţia la unele culturi agricole de bază, în România şi în principalele State Membre ale Uniunii Europene, în anul 2014

-date provizorii-

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014. Grâu

În anul 2014, România s-a situat, pe locul cinci atât din punct de vedere al suprafeţei cultivate cu grâu, după Franţa, Germania, Polonia şi Spania, cât şi al producţiei obţinute, după Franţa, Germania, Regatul Unit şi Polonia. În ceea ce priveşte randamentul, ţara noastră se află printre ţările care au un randament mai scăzut la hectar în rândul Statelor Membre cultivatoare cu grâu.

 

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014. Porumb boabe

România s-a situat pe primul loc la suprafaţa cultivată cu porumb, iar la producţie s-a situat pe locul doi, după Franţa, datorită unui randament inferior. De altfel randamentul la porumb realizat de România este cel mai mic faţă de cel al principalelor State Membre cultivatoare de porumb boabe.

 

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014. Floarea soarelui

Floarea soarelui se numără printre culturile cu tradiţie în România. Atât din punct de vedere al suprafeţei cultivate cât şi al producţiei, în anul 2014, România s-a situat pe primul loc în rândul principalelor State Membre cultivatoare cu floarea soarelui.

 

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2014. Cartofi

În ceea ce priveşte suprafaţa cultivată cu cartofi, în anul 2014, România s-a situat pe locul trei după Polonia, Germania şi pe locul şapte la producţie (după Germania, Olanda, Franţa, Polonia, Belgia şi Regatul Unit) din cauza randamentului inferior.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE