Produci uleiuri? Vezi cât datorezi la Fondul pentru mediu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

A fost aprobată metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Începând cu 01 ianuarie 2014, au intrat în vigoare prevederile OG nr. 31/2013 privind modificarea OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu. Astfel, au fost introduse suplimentar obligaţii de plata pentru fondul de mediu de 0,3 lei/kg pentru punerea în piaţa naţională de uleiuri minerale, sintetice sau semisintetice sau contribuţia de 2 lei/kg pentru diferenţa între deşeurile de ambalaje declarate ca reciclate şi cantităţile efective reciclate.

Ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 192/2004 publicat în Monitorul oficial din 21 februarie 2014, modifică integral metodologia şi modul de calcul pentru contribuţia la fondul de mediu. Contribuţie de 3% pentru vânzarea de deşeuri metalice, feroase şi neferoase, datorată de persoane fizice sau juridice, ce nu sunt autorizaţi ca valorificatori. Obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti fondul de mediu revine reciclatorului, arată consultantul fiscal Adrian Bența. Contribuţia se determină prin stopaj la sursă pe documentul de vânzare al deşeurilor.

Pentru operatorii economici ce au surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă, la care cantităţile de emisii poluante au fost recunoscute de agenţiile judeţene de mediu, suma datorată pentru fondul de mediu se calculează astfel: T = Q x V, unde: T = suma datorată pentru fondul de mediu; Q = cantitatea de poluant exprimată în kilograme; V = valoarea taxei pentru fiecare tip de poluant, conform Anexei nr. 1 la OUG nr. 196/2005.

Pentru operatorii economici ce au surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi, suma datorată se calculează după formula: T = Q x Val, unde: T = suma datorată pentru fondul de mediu; Q = cantitate de poluant emisă în atmosferă, calculată după o altă formulă;

Val = valoarea taxei pentru fiecare tip de poluant, conform anexei 1 la OUG nr. 196/2005.

Pentru a calcula cantitate de poluant emisă în atmosferă se folosește formula Q = f x A, unde:

Q = cantitatea de poluant emisă în atmosferă; f = factor de emisie; A = cantitatea de combustibil, materie primă sau alte materiale utilizate.

Pentru ambalajele introduse pe piaţa naţională, fie din achiziţie intracomunitară, fie prin import, fie din producţie proprie se datorează o sumă de 2 lei/kg. Suma se datorează numai pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare şi cantităţile efective valorificate sau incinerate.

Obligaţia de mediu poate fi realizată în nume propriu de către operatorul economic sau operatorul interesat poate să utilizeze procedura transferului de responsabilitate către o entitate autorizată, conform HG nr. 621/2005.

Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională substanţe clasificate drept periculoase au obligaţia de a plăti o contribuţie de 2% din valoarea acestora.

Baza de calcul o reprezintă preţul de vânzare al acestor substanţe, exclusiv TVA.

Dacă introducerea în piaţă are ca scop consumul propriu al operatorului, baza de impozitare este valoarea costului de achiziţie, exclusiv TVA.

Proprietarii de păduri sau administratorii acestora, ce realizează venituri din vânzarea masei lemnoase, plătesc o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzare, exclusiv TVA. Nu se datorează taxă pentru vânzarea lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitelor şi puieţilor.

Pentru introducerea anvelopelor noi sau uzate pe piaţa naţională, se datorează o contribuţie la fondul de mediu de 2 lei/kg. Plata se datorează pentru cantităţile aferente obligaţiilor anuale de gestionare a reciclării şi cantităţile gestionate efectiv.

Obligaţia de gestiune a anvelopelor uzate poate să fie făcută individual de operatorul economic sau poate să se realizeze prin transfer de responsabilitate.

Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a contribui cu procentul de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare.

La semnarea sau reînnoirea contractelor de gestionare, gestionarul va prezenta un certificat de atestare a obligaţiilor la fondul de mediu.

Autorităţile au obligaţia de a diminua anual cu 15%, deşeurile municipale trimise spre depozitare. Acest lucru se poate realiza prin reciclare şi valorificare.

Acestea datorează o contribuţie de 100 lei/tona de deşeu, când nu s-a realizat obiectivul de reducere.

Operatorii economici ce pun în piaţă pungi şi sacoşe obţinute din resurse neregenrabile, vor achita o ecotaxă în sumă de 0,1 lei/buc.

Nu se achită ecotaxa pentru pungile şi sacoşele din resurse regenerabile.

Începând cu 01 ianuarie 2014, pentru operatorii ce introduc în piaţa naţională uleiuri minenale, sintetice şi semisintetice, se datorează 0,30 lei/kg la fondul pentru mediu.

Actul normativ precizează faptul că nu se datorează fond de mediu pentru uleiurile puse în piaţă, înainte de 01 ianuarie 2014, ce ar fi trebuit declarate la mediu pentru luna decembrie 2013. Ca regulă generală, toate sumele datorate pentru fondul de mediu sunt supuse declarării.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE