septembrie 26, 2022

Proceduri justificative pentru mai multe scutiri de TVA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In Monitorul oficial nr. 1041 din 1 noiembrie 2021 a fost publicat OMFP nr. 1345 din 2021 privind scutiri de TVA.

OMFP nr. 1345 din 2021 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) si ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Actul normativ aduce proceduri justificative pentru mai multe scutiri de TVA la tranzactii punctuale prevazute de Codul fiscal.

Aceste scutiri de TVA se refera la urmatoarele situatii:

  • Scutire de TVA pentru importul unor bunuri pentru combaterea pandemiei de COVID-19 cand importatorul este Comisia Europeana sau importatorul este o agentie sau organism infiintat in temeiul dreptului Uniunii Europene – art. 293 alin. (1) lit. f^1) din Codul fiscal;
  • Colectarea TVA cand inceteaza conditiile descrise mai sus la art. 293 alin. (1) lit. f^1) din Codul fiscal, Comisia Europeana sau agentia/organismul ce a efectuat importul va avea obligatia regularizarii TVA aferenta importului scutit in conditiile art. 293 alin. (3) din Codul fiscal;
  • Livrarea sau prestarea de servicii catre Comisia Europeana sau catre un organism/agentie infiintate in domeniul dreptului Uniunii Europene cand achizitiile de bunuri sau servicii sunt destinate combaterii pandemiei de COVID-19 conform art. 294 alin. (1) lit. k^1) din Codul fiscal. Face exceptie situatia prin care Comisia Europeana sau agentia/organismul amintit utilizeaza bunurile si serviciile cu titlu oneros imediat sau la o data ulterioara (se vand bunurile sau serviciile cu un pret evaluabil in bani);
  • Procedura de colectare a TVA cand nu mai sunt indeplinite conditiile de mai sus pentru scutirea de TVA, Comisia Europeana sau agentia ori organismul in discutie cesioneaza bunurile si serviciile ce au fost destinate combaterii pandemiei de COVID-19 pentru un pret, iar tranzactiile sunt supuse TVA in conditiile existente la momentul cesiunii conform art. 294 alin. (4) din Codul fiscal.

„La momentul importului se beneficiaza de scutire de TVA in vama in baza prezentarii facturii si a contractului de achizitie. In momentul in care, ulterior importului, conditiile de acordare a scutirii de TVA inceteaza, Comisia Europeana, respectiv agentia/organismul infiintat in temeiul dreptului Uniunii Europene va informa autoritatea vamala in scopul platii TVA aferenta importului in conditiile existente la schimbarea destinatiei bunurilor”, a explicat Adrian Benta, consultant fiscal.

Scutiri de TVA la importuri

Pentru importurile efectuate in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021, pentru TVA achitata in vama la momentul importului, daca sunt indeplinite conditiile de scutire de TVA, la cererea Comisiei Europene sau a agentiei ori a organismului infiintat conform legislatiei Uniunii Europene, TVA se ramburseaza.

Operatorii economici ce furnizeaza bunuri sau servicii catre Comisia Europeana sau catre o agentie ori un organism infiintat conform legislatiei Uniunii Europene in scopul combaterii pandemiei COVID-19 beneficiaza de scutire de TVA in baza unui certificat prevazut in anexa 2 la regulamentul de aplicare a Directivei TVA nr. 282/2011.

Daca inceteaza conditiile de scutire de TVA, respectiv Comisia Europeana sau agentia/organismul infiintat conform dreptului Uniunii Europene cesioneaza bunurile/serviciile ce au facut obiectul scutirii de TVA, aceste entitati se vor adresa Directiei pentru Contribuabili Nerezidenti in vederea platii TVA.

Furnizorii ce au aplicat initial scutirea de TVA isi pastreaza dreptul acesta.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE