Procedura comunicarii electronice pentru actele administrative fiscale pentru bugetul local

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In Monitorul Oficial din 5.12.2016 s-a publicat actul normativ care adopta procedura comunicarii electronice pentru actele administrative fiscale pentru bugetul local.

Ordinul MDRAP nr. 3097/2016 se adreseaza contribuabililor si autoritatilor publice din domeniul taxelor datorate bugetului local.

„Similar procedurii existente in domeniul comunicarii electronice a actelor administrative fiscale din domeniul datorat bugetului de stat, prin acest act normativ se reglementeaza comunicarea electronica a actelor normative din sfera impozitelor datorate catre bugetul local”, arata consultantul fiscal, Adrian Benta.

Unul dintre elementele foarte importante consta in faptul ca legiuitorul prezuma data la care un contribuabil a luat la cunostinta de existenta unui act administrativ fiscal comunicat electronic.

Ce acte administrative aferente taxelor locale se pot comunica eletronic?

Pot fi comunicate electronic toate actele administrative emise de organul fiscal local, din care amintim:

 1. Titlurile executorii si somatiile,
 2. Deciziile de impunere emise catre persoane fizice sau juridice,
 3. Decizii de instituire a unor popriri asupra disponibilului banesc,
 4. Decizie de restituire a unor sume de la bugetul local,
 5. Raport de inspectie fiscala,
 6. Proces verbal de sanctiune a contraventiei.

Organele fiscale locale pot opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale, actelor  de executare si altor acte emise de organul fiscal local catre contribuabil prin urmatoarele  mijloace electronice de transmitere la distanta:

 1. fax;
 2. e-mail (casuta de posta electronica);
 3. platforma de contact pusa la dispozitie de catre organele fiscale locale.

Comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale, actelor de executare si altor acte emise de organul fiscal local se poate realiza doar daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 1. organul fiscal local detine un certificat calificat;
 2. contribuabilul persoana juridica detine un certificat calificat;
 3. contribuabilul se obliga sa transmita un e-mail de confirmare a primirii actelor administrative fiscale, actelor de executare si altor acte emise de organul fiscal local, in cel mult 3 zile lucratoare de la primire.

Confirmarea de primire trebuie comunicata de contribuabil in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea e-mailului. In cazul in care contribuabilul confirma primirea, data comunicarii este data transmiterii de catre contribuabil a emailului de confirmare.

In cazul in care contribuabilul nu transmite e-mail-ul de confirmare a primirii, actul administrativ fiscal, actul de executare sau alt act emis de organul fiscal local se considera comunicat dupa expirarea unui termen de 15 zile calendaristice, calculat de la data comunicarii e-mailului de catre organul fiscal local.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE