Prevederi privind activitatea economica sau activitatea salariata pe durata starii de alerta

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pe durata starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului  SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, toti angajatorii din sectorul public si din privat sunt obligati sa ia o serie de masuri pentru binele angajatilor, potrivit Ordinului comun Ministrul Sanatatii si Ministrul Muncii nr. 831/3577/2020 publicat in Monitorul oficial nr. 403 din 16 mai 2020.

Iata care sunt aceste masuri:

 1. reinstruiesc in domeniul securitatii si sanatatii in munca toti lucratorii care au stat la domiciliu in perioada starii de urgenta, somaj tehnic, telemunca, munca la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie sa fie adaptata noilor  riscuri reprezentate de  infectia cu SARS-CoV-2 si se va desfasura in timpul programului normal de lucru al lucratorilor;
 2. reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii  si sanatatii  in munca au dreptul la instruire corespunzatoare noului risc reprezentat de infectia cu SARS-CoV-2;
 3. stabilesc activitatile care pot fi continuate si/sau adaptate, in functie de specificul acestora si de resursele disponibile, si implementeaza masurile  necesare  pentru  reluarea  si/sau  mentinerea activitatii, in conditiile respectarii  masurilor de  prevenire a  raspandirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca sau munca la domiciliu – care poate ramane o prioritate;
 4.  identifica riscurile specifice conditiilor de contaminare epidemiologica si actualizeaza documentul de evaluare a riscurilor  pentru  securitatea  si  sanatatea  angajatilor  la  noile  conditii  de  desfasurare  a activitatii, in vederea luarii masurilor necesare pentru combaterea raspandirii SARS-CoV-2;
 5. stabilesc consultari cu reprezentantii angajatilor cu responsabilitati specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca si, dupa caz, cu membrii Comitetului de securitate si sanatate in munca;
 6. afiseaza la intrare si  in  cele  mai  vizibile  locuri  din  unitate  regulile  de  conduita  obligatorie  pentru angajatii si pentru toate persoanele care intra in spatiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul  SARS-CoV-2;
 7. informeaza angajatii, prioritar  prin  mijloace  electronice,  cu  privire  la  riscurile  de  infectare  si  de raspandire a virusului, cu privire la masurile de protectie si la regulile de distantare sociala care se aplica in cadrul unitatii, precum si cu privire la regulile pentru gestionarea situatiilor in care angajatii sau alte persoane care au acces la locul de munca prezinta simptome ale infectarii cu coronavirului SARS-CoV-2;
 8. informeaza angajatii cu privire la precautiunile universal valabile:
  –  mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri in toate zonele publice;
  – mentinerea igienei riguroase a mainilor, cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde sau cu dezinfectanti avizati, ori de cate ori este nevoie;
  –  evitarea atingerii fetei cu mainile nespalate/ nedezinfectate;
  –  mentinerea  igienei  respiratiei:  tuse  si/sau  stranut  (in  plica  cotului  sau  in  servetel  de  unica folosinta), rinoree (in servetel de unica folosinta). Dupa utilizare, servetelul de unica folosinta va fi aruncat in recipientul de colectare a deseurilor si se va efectua imediat igiena mainilor;
  –  limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanta de minimum 1,5 m;
 9. pot asigura echipamente individuale specifice de protectie impotriva raspandirii coronavirusului SARS CoV-2 (masca de protectie, manusi) prin consultare cu responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca, in functie de specificul activitatii;
 10. se asigura ca  in  sediul  angajatorului  furnizorii  externi,  companiile  externe,  subcontractantii, persoanele  care  intra  in  sediu/publicul/beneficiarii  serviciilor  prestate/clientii  respecta  masurile  de protectie stabilite de acesta;
 11. asigura comunicarea permanenta cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea  de  sanatate  a  angajatilor,  astfel  incat  acestia  sa  poata  beneficia  de  masurile  preventive profilactice care au fost prevazute la nivel national pentru combaterea raspandirii coronavirusului SARS CoV-2;
 12. pot individualiza programul  de  lucru  al  angajatilor  (cu  deosebire  al  angajatilor din grupurile vulnerabile) care desfasoara activitatea in spatiu inchis, astfel incat sa se reduca, pe cat posibil, in functie de natura si specificul activitatilor desfasurate, contactul direct dintre acestia, fara a afecta durata programului normal de lucru;
 13. pot individualiza programul de lucru al angajatilor astfel incat intre acestia sa se asigure existenta unui interval de minimum o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, pe parcursul a minimum trei ore, in transe de minimum 20% din personal, fara a afecta durata programului normal de lucru, in cazul angajatorilor cu un numar mai mare de 50 de angajati care desfasoara activitatea in acelasi spatiu de lucru. Masura are in vedere inclusiv spatiile de lucru cu mai mult de 50 de angajati, indiferent daca salariatii apartin unor angajatori diferiti, fara a afecta durata programului normal de lucru;
 14. asigura culoare speciale  de  acces  in  incinta  si  de  circulatie  pentru  angajati,  in  vederea  evitarii aglomeratiei la locurile de munca;
 15. limiteaza accesul la zonele comune si asigura respectarea normelor de distantare sociala in aceste zone;
 16. stabilesc reguli pentru  evitarea  situatiilor  accidentale  de  formare  a  unor  grupuri  spontane  si nesecurizate de persoane in incinta institutiei;
 17. desemneaza un responsabil  pentru  verificarea  temperaturii  tuturor  persoanelor  care  intra  in unitate/institutie;
 18. asigura  triajul  observational  al  angajatilor  prin  verificarea  temperaturii  acestora  la  inceperea programului de lucru si ori de cate ori este necesar pe parcursul programului;
 19. amplaseaza dozatoare cu dezinfectant la intrarea in unitate, precum si in fiecare sector al locului de munca;
 20. interzic accesul in unitate al persoanelor care prezinta simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;
 21. intrerup orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta unitatii cu o persoana simptomatica;
 22. aplica benzi de marcare a distantei recomandate (1,5 metri) in locurile de munca in care se lucreaza cu publicul, pentru persoanele care asteapta la rand sa intre in incinta, recomandand, in masura in care conditiile meteorologice permit, ca persoanele care asteapta la rand sa ramana in afara cladirii, tot la o distanta de minimum 1,5 m.
 23. dispun aerisirea birourilor minimum o data de zi;
 24. dezinfecteaza balustradele, manerele usilor si ferestrelor din unitate, precum si alte zone intens folosite (minimum o data pe saptamana si de cate ori este necesar);
 25. dezinfecteaza cel putin o data pe saptamana si ori de cate ori este necesar spatiile comune si spatiile de lucru cu substante aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;
 26. pot crea spatii special amenajate pentru angajatii care apartin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu varsta peste 65 de ani); asigura acordarea pauzelor de masa esalonat, cu  respectarea  distantei  de  minimum  1,5  metri  intre  lucratori; evita  folosirea  instalatiei  de climatizare  sau,  daca este necesar sa o foloseasca,  asigura  nebulizarea  si  dezinfectia instalatiei  de climatizare  conform  instructiunilor  producatorului,  in  afara  programului  de  lucru; asigura  in permanenta, la grupurile sanitare, vestiare si sali de mese, sapun si dezinfectant de maini si monteaza postere cu modul corect de spalare a mainilor; amenajeaza spatiul de lucru astfel incat sa se poata pastra distanta fizica intre angajati, prin stabilirea unui numar fix de persoane care pot lucra in aceeasi incapere. Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic intre birouri, in masura in care birourile sunt apropiate; limiteaza deplasarile in afara locului de munca doar la situatiile in care acestea sunt strict necesare desfasurarii activitatii si se asigura ca, atunci cand este necesar sa se efectueze, angajatii se deplaseaza cu asigurarea conditiilor de preventie minimale; se asigura ca circulatia documentelor in institutie/companie se realizeaza preponderent prin mijloace electronice;  revizuiesc planul  de  prevenire  si  protectie,  conform  prevederilor  mentionate; revizuiesc instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, conform prevederilor mentionate si le aduc la cunostinta angajatilor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE