Politica Agricolă Comună: se schimbă regulile privind sectorul bovine și culturile arabile

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Comisia Europeana a lansat consultarea pe tema proiectului de orientări privind vânzarea în comun de ulei de măsline, bovine și culturi arabile.

Părțile interesate sunt invitate să își prezinte observațiile cu privire la noul proiect de orientări în ceea ce privește aplicarea normelor antitrust ale UE în sectorul agricol.

„După reforma politicii agricole a UE, noi norme antitrust specifice se aplică vânzării de ulei de măsline, bovine și culturi arabile. În special, noile norme permit producătorilor să comercializeze în comun aceste produse dacă sunt îndeplinite anumite condiții, între care aceea ca prin cooperarea lor să crească în mod semnificativ eficiența. Orientările Comisiei vor contribui la garantarea faptului că punerea în aplicare a reformei PAC îmbunătățește funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente și asigură în mod eficace concurența și inovarea pe piețele produselor agricole. Răspunsurile la consultarea publică pot fi transmise până la 5 mai 2015. În lumina observațiilor primite, Comisia își va revizui propunerea în vederea adoptării orientărilor finale până la sfârșitul anului 2015”, se arată într-un comunicat emis de instituție.

La 1 ianuarie 2014, a intrat în vigoare noua politica agricola a UE (PAC), care include un regim specific al concurenței pentru anumite produse agricole. În special, reforma permite producătorilor să comercializeze în comun ulei de măsline, bovine și culturi arabile, prin intermediul organizațiilor de producători sau al asociațiilor de organizații de producători, în următoarele condiții:

  •  aceste organizații ar trebui să asigure îmbunătățirea eficienței agricultorilor prin furnizarea de servicii de sprijin, cum ar fi depozitarea, distribuția și serviciile de transport. De asemenea,
  • cantitatea comercializată de organizație nu ar trebui să depășească un anumit prag.

În prezent, Comisia oferă orientări cu privire la modul optim de utilizare a acestor norme pentru a stimula investițiile și creșterea economică, menținând, în același timp, condiții de concurență echitabile pentru toți operatorii de pe piața unică. Mai precis, orientările cuprind:

  • exemple privind modul în care organizațiile de producători pot presta servicii care generează creșteri semnificative ale eficienței agricultorilor;
  • îndrumări privind modul în care se poate verifica dacă volumul comercializat de organizațiile de producători nu depășește anumite limite de volum de producție; precum și
  • situațiile în care autoritățile de concurență pot aplica o clauză de salvgardare și pot redeschide sau anula contractele de comercializare în comun ale unei organizații de producători.

Autoritățile naționale de concurență și ministerele agriculturii au fost deja consultate cu privire la această propunere. Comisia invită acum părțile interesate să își prezinte punctele de vedere asupra orientărilor. Contribuțiile pot fi trimise până la data de 5 mai 2015. Comisia va prezenta aceste propuneri părților interesate, autorităților naționale de concurență și ministerelor agriculturii, în cadrul unei conferințe care se va desfășura la 4 martie 2015.

Evaluarea de impact a Comisiei referitoare la reforma PAC a evidențiat nevoia de a îmbunătăți funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente și de a crea condiții propice pentru ca sectorul agricol să devină mai competitiv și mai inovator. Concret, aceasta presupune încurajarea cooperării dintre agricultori și, în același timp, asigurarea concurenței din acest sector.

Reforma PAC din 2013 modifică normele antitrust în sectorul agricol, în special în ceea ce privește uleiul de măsline, bovinele și culturile arabile. Noile norme sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole.

În iunie 2014, Comisia a anunțat că va prezenta orientări cu privire la anumite probleme legate de dreptul concurenței care ar putea decurge din punerea în aplicare a acestui nou regim. În plus, Parlamentul a solicitat să se asigure o aplicare unitară a reformei PAC din 2013 la nivelul statelor membre ale UE.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE