PNDR: Valoarea maxima a fondurilor europene pe care o puteti accesa prin masura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Una dintre cele mai accesate masuri de finantare cu fonduri europene, din PNDR, a fost anul trecut submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, aceasta reusind sa atraga peste 600 de proiecte, in cadrul sesiunii de anul trecut.

Cei care au depus deja proiecte pe aceasta masura sau intentioneaza sa o faca este important sa cunoasca si modalitatea prin care se calculeaza intensitatea sprijinului public.

Potrivit variantei consultative a Ghidului solicitanului pentru masura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, valoarea fondurilor europene nerambursabile pe care o poate accesa un fermier este stabilita in functie de dimensiunea economica se realizeaza luand in calcul Total SO exploatatie la momentul depunerii cererii de finantare, respectiv:

 • in cazul modernizarilor  calculul SO se va face in baza inregistrarilor din  ultima perioada (campanie) de depunere (inregistrare) a cererii unice de plata pe suprafata in Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale si/sau a  ultimei inregistrari/actualizari in Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA efectuata inainte cu cel mult 30 de zile fata de data depunerii cererii de finantare;
 • in cazul desfasurarii pentru prima data a unei activitati agricole (respectiv, solicitantul este inscris la APIA/ANSVSA cu exploatatia agricola de mai putin de un an), dimensiunea economica va fi calculata, dupa caz, astfel:
  • pe baza inregistrarilor de la APIA, in cazul in care tot terenul care alcatuieste exploatatia este cultivat. In cazul in care doar o parte din teren este cultivat, dimensiunea economica a exploatatiei va fi calculata in baza culturilor care figureaza in APIA si a informatiilor detaliate din SF referitoare la culturile previzionate pentru suprafata care figureaza in IACS ca fiind necultivata.
  • in cazul in care prin proiect se propune infiintarea unei exploatatii zootehnice, pe baza inregistrarilor din ANSVSA daca solicitantul detine animale la momentul depunerii CF si nu prevede cresterea efectivului/ pe baza inregistrarilor din ANSVSA si a previziunilor din SF daca beneficiarul detine animale si prevede si cresterea efectivului de animale/doar pe baza previziunilor din SF referitoare la efectivul de animale ce urmeaza a fi achizitionate daca beneficiarul nu detine animale la momentul depunerii CF.

Prin Submasura 4.1 se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 30% pana la maximum 90%, astfel:

I. In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • in cazul proiectelor care prevad constructii – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) indiferent de marimea exploatatiei si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici care nu propun investitii in spatii protejate;

Ferma mica reprezinta exploatatia agricola avand dimensiunea economica intre 8.000 si 11.999 euro SO, valoarea productiei standard.

Plafonul maxim aferent lanturilor alimentare integrate se acorda doar proiectelor realizate de catre fermieri la nivelul propriilor exploatatii agricole. Si in cazul in care un solicitant isi prevede prin proiect in cadrul lantului integrat procesarea a  mai putin de 50 % din productia proprie (adica nu indeplineste conditia de la selectie), investitia propusa se incadreaza in definitia lantului alimentar integrat si poate primi sprijinul maxim de 2 milioane euro/proiect, respectiv 400.000 euro in cazul fermelor mici (care nu propun investitii in spatii protejate), cu conditia efectuarii de investitii, prin proiect, pe intregul lant (productie-procesare-comercializare), in caz contrar investitia se va incadra la plafoanele stabilite pentru productia agricola primara.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (cu dimensiunea pana la 250.000 SO inclusiv), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000 si 500.000 SO inclusiv , in cazul:

 • Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare (asa cum sunt definiti la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului, in conformitate cu anexa II a R 1305) respectiv, sa se incadreze in una din urmatoarele categorii: Persoana fizica autorizata (PFA), Intreprindere individuala, Intreprinderea familiala (IF), Societate cu raspundere limitata cu asociat unic persoana fizica, Societate comerciala.
 • Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI. Aceasta majorare a intensitatii sprijinului nerambursabil se va aplica doar in cazul solicitantilor care aplica pe sM 16.1. proiecte ce vizeaza investitii similare sM 4.1, si nu solicitantilor pe masura 4.1.
 • Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; intensitatea sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale daca:
  • exploatatia agricola  se afla in una din localitatile  in dreptul carora exista mentiunea   ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC, in Anexa 3 la Ghidul Solicitantului, in cazul in care investitia deserveste/poate fi utilizata/formeaza un flux  cu activele intregii exploatatii (ex: achizitionarea de utilaje agricole, acestea putand fi folosite in orice unitate de productie care vizeaza cultura vegetala si fac parte din exploatatia  solicitantului) sau,
  • investitiile sunt realizate in una din localitatile cu constrangeri naturale (ANC ZM / ANC SEMN/ ANC-SPEC conform Anexa 3), in cazul in care investitia este utilizata in desfasurarea unei activitati independente de restul activitatilor din exploatatie (ex: solicitanul detine o exploatatie zootehnica si propune investitii pentru o unitate de productie vegetala, sau detine o exploatatie vegetala, cultura mare si propune prin proiect realizarea unei sere. In aceste situatii investitiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputand fi utilizate la celelalte unitati de productie.)

In cazul agriculturii ecologice (art 29) obtinerea unei intensitati suplimentare cu 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibila a proiectului  este posibila doar daca intreaga exploatatie a beneficiarului este ecologica (in conversie sau certificata) in cazul in care investitia deserveste/poate fi utilizata/formeaza un flux cu activele intregii exploatatii (ex: achizitionarea de utilaje agricole, acestea putand fi folosite in orice unitate de productie care vizeaza cultura vegetala si  face parte din exploatatia solicitantului) sau, parcelele vizate de investitie sunt in conversie sau certificate, in cazul in care investitia este utilizata in desfasurarea unei activitati independente de restul activitatilor din exploatatie (ex: solicitanul detine o exploatatie zootehnica si propune investitii pentru o unitate de productie  vegetala, sau detine o exploatatie vegetala, cultura mare si propune prin proiect realizarea unei sere. In aceste situatii, investitiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputand fi utilizate la celelalte unitati de productie .)

In cazul art 28 (Agromediu), cele 20 de puncte procentuale suplimentare se acorda, dupa cum urmeaza:

 • Pentru investitiile adresate pajistilor cu conditia ca suprafata aflata sub angajament sa reprezinte mai mult de 50% din suprafata de pajisti apartinand fermei.
 • Pentru investitiile adresate terenurilor arabile cu conditia ca suprafata aflata sub angajament sa reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil apartinand exploatatiei agricole.
 • Pentru investitiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului nr. 8 (rase locale in pericol de abandon) – contravaloarea investitiei in cauza se obtine inmultind procentul pe care il detine nucleul de rase locale in pericol de abandon in total efective de animale, cu total valoare eligibila a proiectului. Intensitatea marita se acorda doar pentru aceasta contravaloare.

II. In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

 • in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;
 • in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;
 • in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivel de exploatatie agricola – maximum 2.000.000 euro;

Plafonul maxim aferent lanturilor alimentare integrate se acorda doar proiectelor realizate de catre fermieri la nivelul propriilor exploatatii agricole. Si in cazul in care un solicitant isi prevede prin proiect in cadrul lantului integrat procesarea a  mai putin de 50 % din productia proprie (adica nu indeplineste conditia de la selectie), investitia propusa se incadreaza in definitia lantului alimentar integrat si poate primi sprijinul maxim de 2 milioane euro/proiect, , cu conditia efectuarii de investitii, prin proiect, pe intregul lant (productie-procesare-comercializare), in caz contrar investitia se va incadra la plafoanele stabilite pentru productia agricola primara.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale  suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 50% in cazul:

 • Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI. Aceasta majorare a intensitatii sprijinului nerambursabil se va aplica doar in cazul solicitantilor care aplica pe sM 16.1. proiecte ce vizeaza investitii similare sM 4.1, si nu solicitantilor pe masura 4.1.
 • Investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; intensitatea sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale suplimentare daca:
  • exploatatia agricola  se afla in una din localitatile  in dreptul carora exista mentiunea   ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC, in Anexa 3 la Ghidul Solicitantului, in cazul in care investitia deserveste/poate fi utilizata/formeaza un flux  cu activele intregii exploatatii (ex: achizitionarea de utilaje agricole, acestea putand fi folosite in orice unitate de productie care vizeaza cultura vegetala si face parte din exploatatia solicitantului) sau,
  • investitiile sunt realizate in una din localitatile cu constrangeri naturale, in cazul in care investitia este utilizata in desfasurarea unei activitati independente de restul activitatilor din exploatatie (ex: solicitanul detine o exploatatie zootehnica si propune investitii pentru o unitate de productie vegetala, sau detine o exploatatie vegetala, cultura mare si propune prin proiect realizarea unei sere. In aceste situatii investitiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputand fi utilizate la celelalte unitati de productie).

III. In cazul cooperativelor si grupurilor de producatori – 50% intensitate sprijin fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90%.

 • Investitiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative si grupuri de producatori);
 • Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI;
 • Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din R(UE) nr. 1305/2013;

In cazul agriculturii ecologice (art 29) obtinerea unei intensitati suplimentare cu 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibila a proiectului este posibila doar daca intreaga exploatatie a beneficiarului este ecologica (in conversie sau certificata) in cazul in care investitia deserveste/poate fi utilizata/formeaza un flux cu activele intregii exploatatii (ex: achizitionarea de utilaje agricole, acestea putand fi folosite in orice unitate de productie  a exploatatiei agricole care vizeaza cultura vegetala si face parte din exploatatia solicitantului) sau parcelele vizate de investitie sunt in conversie sau certificate, in cazul in care investitia este utilizata in desfasurarea unei activitati independente de restul activitatilor din exploatatie (ex: solicitanul detine o exploatatie zootehnica si propune investitii pentru o unitate de productie vegetala, sau detine o exploatatie vegetala, cultura mare si propune prin proiect realizarea unei sere. In aceste situatii investitiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputand fi utilizate la celelalte unitati de productie.)

In cazul art 28 (Agromediu), intensitatea suplimentara se acorda, dupa cum urmeaza:

 • Pentru investitiile adresate pajistilor cu conditia ca suprafata aflata sub angajament sa reprezinte mai mult de 50% din suprafata de pajisti  apartinand fermei.
 • Pentru investitiile adresate terenurilor arabile cu conditia ca suprafata aflata sub angajament sa reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil apartinand exploatatiei agricole.
 • Pentru investitiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului nr. 8 (rase locale in pericol de abandon) – contravaloarea investitiei in cauza se obtine inmultind procentul pe care il detine nucleul de rase locale in pericol de abandon in total efective de animale, cu total valoare eligibila a proiectului. Intensitatea marita se acorda doar pentru aceasta contravaloare.

In cazul proiectelor care includ activitati de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile actiunilor privind procesarea si comercializarea produselor enumerate in Anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta intensitatile ajutorului aplicabile specificate in Anexa II la Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2), respectiv 50% intensitatea contributiei publice  in cazul solicitantilor care intra  in categoria IMM si 40% in cazul celorlalte  intreprinderi. Aceste procente nu se majoreaza in nici unul din cele trei cazuri (I, II sau III) prevazute mai sus. In acest sens se va completa Buget  si Plan financiar suplimentar.

IMM-urile sunt intreprinderile care au  numarul mediu de salariati, mai mic  de 250 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans, conform legii 346/2004 cu modificarile sI completarile ulterioare. Conform L.346/2004, Art 4⁵, o intreprindere nu poate fi considerata IMM daca cel putin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot  ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, in comun ori cu titlu individual, de catre una sau mai multe organisme ori colectivitati publice.

Celelalte intreprinderi sunt acele intreprinderi care nu indeplinesc cumulativ conditiile de incadrare in IMM-uri.

In cazul plantatiilor de struguri de masa, pentru intreaga valoare eligibila a proiectului se vor respecta plafoanele maxime si intensitatile sprijinului mai sus mentionate. Contributia privata a beneficiarului poate fi reprezentata partial  sau in totalitate, in functie de intensitatea sprijinului si totalul valorii eligibile a investitiei,  de contributia in natura. Aceasta reprezinta suma costurilor aferente infiintarii plantatiei  realizate in regie proprie, care vor fi evaluate, pe baza costurilor standard  furnizate de catre ICDVV Valea Calugareasca si detaliate in fisa sM 4.1, ca anexa la sectiunea ”Sume si rate de sprijin”.

La cofinantarea publica acordata  in procentele mentionate mai sus trebuie sa se adauge contributia privata a solicitantului (care poate include si contributia in natura in cazul infiintarii plantatiilor de struguri de masa).

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE