PNDR: Solicitanti eligibili pentru accesarea fondurilor europene dedicate fermelor mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agricultorii care dispun de ferme mici pot accesa fonduri europene de pana la 15.000 de euro pe proiect, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

In cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finantarii nerambursabile este transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum si de a creste capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora.

Ferma mica este considerata exploatatia cuprinsa intre 8.000 – 11.999 SO (valoarea productiei standard).

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

  • sa fie fermieri care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
  • sa fie persoane juridice române;
  • sa actioneze in nume propriu;
  • sa aiba vârsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
  • sa aiba invatamantul minim de 8 ani (clase);
  • sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare: persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: ca persoana fizica autorizata; ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale; ca intreprindere familiala sau ca societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1) infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare reprezentata prin: asociat unic care are si calitatea de administrator al societatii; asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) care are si calitate de administrator al societatii. In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie sa exercite controlul efectiv pe intreaga durata de valabilitate a Deciziei de Finantare.

De asemenea, solicitantul trebuie sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economica si sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Solicitantul nu poate fi actionar intr-o alta microintreprindere/ intreprindere mica agricola care acceseaza/ a accesat subasura 6.3. Pentru evitarea crearii de conditii artificiale, verificarea se face atât pentru solicitant/ beneficiar, cât si pentru cedenti. Nu este admisa farâmitarea exploatatiilor agricole, in scopul crearii in mod artificial de conditii necesare pentru a beneficia de sprijin.

In cadrul unei familii doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei, aferenta accesarii submasurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si sa fie valabile la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Contractele care confera dreptul de folosinta asupra cladirilor trebuie incheiate pentru o perioada de cel putin 10 ani incepând cu anul depunerii Cererii de Finantare, iar in cazul infiintarii si/sau reconversiei plantatiilor pomicole precum si infiintarii plantatiilor viticole pentru o perioada de minimum 15 ani incepând cu anul depunerii Cererii de Finantare. (Exceptie: pepinierele, culturile de capsun, zmeur, mur, coacaz si agris unde perioada minima este de 10 ani).

In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului, solicitantul trebuie sa mentina cel putin incadrarea in dimensiunea SO a exploatatiei agricole, fara a reduce dimensiunea SO sub limita care defineste marimea exploatatiei pentru care proiectul este selectat si aprobat.

Beneficiarii acestei submasuri, au obligatia de a mentine cel putin dimensiunea economica (S.O.) pentru care s-a acordat sprijinul, pentru perioada de derulare (implementare si monitorizare) a proiectului, respectiv de maximum 6 ani (maximum 8 ani pentru exploatatiile pomicole).

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat ca a efectuat pana in acest moment plati in valoare de 356.239.389 euro, aferente platilor compensatorii si proiectelor de investitii finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020.

In urma evaluarii celor 13.147 cereri de finantare depuse de solicitanti (a caror valoare se ridica la aproximativ 2,3 miliarde euro), AFIR a selectat pana in prezent 4.281 de cereri de finantare (cu o valoare de aproximativ 0,9 miliarde euro), din care 3.282 de proiecte (reprezentand 0,3 miliarde euro) au fost deja contractate.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE