PNDR: simplificari in accesarea fondurilor europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de lege prin care se simplifica o serie de proceduri in accesare fondurilor europene nerambursabile, din cadrul PNDR 2020.

Astfel, conform documentului, pentru eficientizarea utilizarii banilor publici si pentru a nu crea prejudicii materiale se impune modificarea art. 4 prin abrogarea alin.(7) in sensul eliminarii obligatiei de a prezenta proiectul tehnic spre avizare AFIR inainte de semnarea contractului de finantare, urmand ca prin procedurile interne de lucru aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale aceasta obligatie sa fie permutata dupa semnarea contractului de finantare. Exista astfel pentru beneficiar certitudinea finantarii necesare atat pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului tehnic cat si pentru ducerea la indeplinire/executie a investitiei pentru care s-a realizat proiectul tehnic respectiv.

Modificarea propusa este justificata de necesitatea asigurarii unui cadru flexibil de implementare corespunzatoare si eficiente a fondurilor publice, atat a celor provenite de la bugetul de stat cat si a celor provenite din fondurile europene nerambursabile.

De asemenea, masura este menita sa asigure o absorbtie reala si accelerata a fondurilor publice, diminuand riscul unui efort financiar si de resurse umane nejustificat si irosit atat din sarcina entitatilor publice cat si din sarcina entitatilor private.

Totodata, o alta masura benefica in sensul accelerarii absorbtiei sumelor din cadrul FEADR 2014-2020 consta in modificarea punctului 13.4 din Anexa 2 – Solicitare de acordare a scrisorii de garantie a H.G. nr. 1262/2009 dupa cum urmeaza: “avizul favorabil al AFIR asupra unei achizitii, in cazul investitiilor, conform procedurilor aprobate prin ordin al ministrului (in copie);”

Asadar, prezentul proiect de act normativ vizeaza urmatoarele schimbari in ceea ce priveste H.G. nr. 226/2015:

– modificarea art. 4 prin abrogarea alin. (7) si

– modificarea literei b) a art. 6 pentru eliminarea obligatiei de prezentare a proiectului tehnic la momentul semnarii contractului de finantare si conditionarea accesarii PNDR 2014-2020 in cazul solicitantilor care nu isi respecta angajamentele asumate prin declaratie pe proprie raspundere, numai in cadrul sesiunii continue urmatoare celei pentru care s-a produs nerespectarea.

Masura este luata in vederea cresterii eficientei in implementarea proiectelor finantate prin PNDR 2014-2020.

De asemenea, prezentul proiect de act normativ vizeaza urmatoarea modificare in ceea ce priveste H.G. nr. 1262/2009: la punctul 13.4 din Anexa 2 – Solicitare de acordare a scrisorii de garantie dupa cum urmeaza “13.4 avizul favorabil al AFIR asupra unei proceduri de achizitie, in cazul investitiilor (in copie);”

Astfel, se asigura un cadru de reglementare flexibil pentru obtinerea scrisorilor de garantie necesare pentru acordarea avansului in conditiile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE