PNDR: Reguli ce trebuie respectate in procesul de instalare a unui tanar fermier

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru a beneficia de fonduri europene nerambursabile de maximum 50.000 de euro, prin PNDR 2020, tinerii fermieri trebuie sa parcurga trei etape importante in cadrul procesului de instalare ca sef de exploatatie, potrivit Ghidului solicitantului.

Procesul de instalare trebuie sa fie inceput si sa fie in curs de desfasurare la momentul depunerii Cererii de Finantare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

Etapa I: Inregistrarea

Inregistrarea tanarului fermier (care urmeaza sa se instaleze) la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere /intreprindere mica, avand pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare (intre timp, fermierul pregateste Planul de Afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc.), iar inscrierea la APIA si /sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA /DSVSA a exploatatiei detinute sub entitatea economica prin care solicita sprijin, se face in acelasi termen de maximum 24 de luni.

Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii Cererii de Finantare pentru aceasta submasura.

Etapa II: Depunerea cererii de finantare

Depunerea si inregistrarea Cererii de Finantare insotita de Planul de Afaceri si documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de Finantare), precum si documentele anexa:

  • implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
  • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata.

Etapa III: Implementarea planului de afaceri

Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de Afaceri (adica la acordarea celei de-a doua transe de plata). Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Planul de Afaceri trebuie sa respecte obligatoriu urmatoarele conditii:

  • indeplinirea obiectivului de comercializare a productiei agricole proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata, demonstrata prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare. Se va lua in calcul valoarea cumulata pe toata perioada dintre semnarea Contractului de Finantare si solicitarea celei de-a doua transa de plata!
  • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existenta si conforma cu normele de mediu in vigoare (dupa caz);
  • stabilirea domiciliului tanarului fermier care se instaleaza in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata (in cazul in care domiciliul nu este astfel stabilit);
  • in cazul in care tanarul fermier care se instaleaza, va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii Contractului de Finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa2 a UAT in care este inregistrata exploatatia (in cazul in care conditia nu este deja respectata);
  • sediul social al beneficiarului va fi localizat in aceeasi UAT in care este inregistrata exploatatia;
  • prin Planul de Afaceri trebuie sa se demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole, astfel incat sa reiasa modul in care se va dezvolta /moderniza exploatatia agricola, cresterea productivitatii si toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii si cele suplimentare propuse prin proiect, cu mentinerea criteriilor de selectie si eligibilitate, indeplinite la finantare, pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului.

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic /asociat majoritar si administrator) poate primi sprijin prin aceasta submasura.

In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, in situatia preluarii exploatatiei de la sot /sotie nu se acorda punctaj la selectie pentru preluare integrala. Aceste conditii vor fi verificate si in cadrul Cererilor de Finantare depuse prin intermediul unui Grup de Actiune Locala. Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si valabile la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului solicitantul trebuie sa mentina cel putin incadrarea in dimensiunea SO a exploatatiei agricole, pentru care proiectul este selectat si aprobat, fara a reduce dimensiunea SO sub limita cu care exploatatia a accesat sprijin.

In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE