utilaje agricole

PNDR: Pentru ce investitii se pot accesa fonduri europene in cadrul submasurii 4.1

Facebook
Twitter

Fermierii romani pot accesa fonduri europene nerambursabile in cadrul submasurii 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole”, in valoare de cel putin 100.000 de euro pe proiect, pentru a-si dota exploatatiile agricole cu utilaje si echipamente performante.

In cadrul submasurii 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole” mai sunt in prezent disponibile fonduri europene in valoare de 5 milioane de euro pentru fermele de familie, fonduri europene de 73 de milioane de euro pentru sectorul zootehnic si, de asemenea, fonduri europene nerambursabile in valoare de 15 milioane de euro pentru zona montanta, potrivit AFIR. Fondurile alocate sectorului vegetal au fost epuizate pentru sesiunea din acest an.

Va prezentam investitiile eligibile pe care le puteti realizat in cadrul submasurii 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole”.

 • Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de aplicare;
 • Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor;
 • Investitii in infiintarea/inlocuirea plantatiilor pentru strugurii de masa si alte culturi perene;
 • Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii si investitii de conformare cu noi standarde in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie;
 • Infiintare si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
 • Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in infiintarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma).
 • Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara intr-un proiect de investitii la nivel de ferma;
 • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din activitatea agricola si/sau forestiera atât din ferma proprie cât si din afara fermei), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/ 2013;

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica a exploatatiei agricole, prevazuta la depunerea cererii de finantare, pe toata perioada de implementare a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Sprijinul nerambursabil pentru submasura 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole”

In cazul fermelor având dimensiunea economica pâna la 500.000 SO (valoare productie standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • pentru proiectele care prevad achizitii simple: maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • pentru proiectele care prevad constructii-montaj: maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate: maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

In cazul fermelor având dimensiunea economica peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

 • pentru proiectele care prevad achizitii simple: maximum 500.000 euro;
 • pentru proiectele care prevad constructii- montaj: maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate: maximum 2.000.000 euro;

In cazul cooperativelor si a grupurilor de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE