PNDR: pentru ce activitati neagricole puteti lua fonduri europene de 50.000 euro

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii si antreprenorii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, de minim 50.000 euro/proiect, pentru activitatile neagricole, finantate prin Submasura 6.2, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurale (PNDR).

Submasura are ca scop in special, crearea de noi activitati neagricole pentru fermierii detinatori ai exploatatiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru intreprinzatorii din mediul rural care se incadreaza in categoria micro‐intreprinderilor sau intreprinderilor mici, acordându‐se prioritate sectoarelor cu potential ridicat de dezvoltare identificate in Acordul de Parteneriat, in concordanta cu Strategia Nationala de Competitivitate.

Solicitantii eligibili care pot accesa astfel de fonduri europene sunt fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data, micro-intreprinderi si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii sprijinului, precum si micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii proiectului (start-ups).

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub‐masurii sunt:

  • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;
  • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4.
  • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro‐turistica cu functiuni de cazare si servicii de alimentatie publica);
  • Servicii (ex: medicale, sanitar‐veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finantare. Sprijinul va fi in valoare de 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si de 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

In prezent, sesiunea 2016 de depunere a proiectelor pentru Submasura 6.2 a fost inchisa, dupa ce fondurile europene au fost epuizate. Mai exact, in acest an, pe submasura 6.2 au fost depuse 2.340 de proiecte, cu o valoare totala de 146 de milioane de euro. O noua sesiune urmeaza sa fie deschisa anul viitor, alocarea financiara fiind de 75 de milioane de euro.

Peste 615 milioane de euro au fost atrase de fermierii romani in acest an, in cadrul proiectelor cu fonduri europene, finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, care dispune de a alocare totala de 9,5 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE