PNDR: O noua sansa pentru a accesa fonduri europene nerambursabile

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor de investitii prin intermediul submasurilor 9.1 „Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol” si 9.1a „Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) pana la data de 30 decembrie 2016, ora 16.00.

Aceste doua submasuri (sM) din cadrul PNDR 2020 au fost deschise pentru prima data in acest an. Alocarea bugetara stabilita pentru sesiunea 2016 este de 7,1 milioane de euro, impartita astfel: 4,9 milioane de euro pentru sectorul agricol si 2,2 milioane de euro pentru sectorul pomicol. Precizam, de asemenea, ca valoarea maxima a sprijinului acordat in cadrul submasurilor 9.1 si respectiv 9.1a este de maximum 100.000 euro/ an, pe o perioada de maximum 5 ani de la data infiintarii grupului de producatori. Intensitatea sprijinului public acordat este de 100% nerambursabil.

Scopul finantarilor acordate prin aceste submasuri il constituie incurajarea infiintarii si sustinerea functionarii administrative a grupurilor de producatori din sectorul agricol sau in cel pomicol, recunoscute in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare. De asemenea, se urmareste imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole.

Toti cei interesati sa depuna proiecte pentru infiintarea grupurilor de producatori, atat in sectorul agricol, cat si in cel pomicol, pot consulta gratuit pe pagina oficiala de internet a Agentiei (www.afir.info) Ghidul Solicitantului aferent sM 9.1 si sM 9.1a.

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de finantare acordata prin PNDR 2020 sunt grupurile de producatori din sectorul agricol si pomicol recunoscute oficial de MADR (inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014), conform legislatiei nationale in vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 37/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare), care au ca scop principal valorificarea in comun a produselor agricole, care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect si care se incadreaza ca IMM (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii cf. L 346/ 2004) – incadrarea in categoria IMM se va demonstra doar la depunerea Cererii de Finantare.

Sprijinul financiar se acorda in baza unui Plan de Afaceri (PA) prezentat de catre solicitant, care trebuie sa detalieze activitatile planificate ale grupului privind:

  • adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerintele pietei;
    introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
  • stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;
  • alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.

Planul de afaceri (PA) trebuie sa includa minimum un obiectiv aferent activitatilor mentionate anterior. In cazul nerespectarii PA, se recupereaza sprijinul, proportional cu obiectivele nerealizate.

De asemenea, mentionam ca pentru sectorul pomicol, investitiile prevazute in planul de afaceri vor fi efectuate in UAT (Unitati Administrativ Teritoriale) prezente in anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP (Subprogramul Tematic Pomicol), cu exceptia celor legate de cultura de capsuni in sere si solarii, pepiniere – Anexa 4 disponibila pe site-ul www.afir.info.

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului si nu poate sa depaseasca:

  • 10% (in anul I), 8% (in anul II), 6% (in anul III), 5% (in anul IV), 4% (in anul V), din valoarea productiei comercializate (VPC) in primii cinci ani de la recunoastere;
  • suma maxima de 100.000 euro/ an.

Sprijinul este forfetar, degresiv, platit in maximum 5 transe anuale, pentru o perioada care nu poate depasi 5 ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut.

In cadrul submasurilor sM 9.1 si 9.1a sunt eligibile cheltuielile rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de producatori, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. Ambele submasuri au aplicabilitate la nivelul intregului teritoriu al Romaniei.

Pragul minim de depunere al unui proiect pentru cele doua submasuri este de 10 puncte. Principiile de selectie sunt detaliate in Ghidul Solicitantului, disponibil pe pagina oficiala de internet a Agentiei, www.afir.info.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE