PNDR: Noile criterii de selectie a proiectelor cu fonduri europene pentru tinerii fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In aceasta perioada, fermierii pot depune online, pe site-ul AFIR, proiecte finantate cu fonduri europene pe submasura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR. Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale a publicat de curand pe propriul site si noul Ghid al Solicitantului pentru submasura 6.1, in cadrul caruia regasim si criteriile de selectie a proiectelor.

Potrivit acestuia, evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare /prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte.

Pentru aceasta submasura pragul minim este de 25 de puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare

Este important ca inainte de depunerea Cererii de Finantare, solicitantul sa identifice, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) si sa il mentioneze in Cererea de Finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar” si in Planul de Afaceri si sectiunea III – Descrierea principiilor de selctie indeplinite.

De asemenea, se va incadra corect proiectul din punct de vedere a alocarii financiare a masurii/ submasurii/ componente (alocare distincta), dar si in Planul de Afaceri – sectiunea dedicata.

In situatia in care in momentul evaluarii se constata ca solicitantul si-a incadrat gresit proiectul din punct de vedere al alocarii financiare si/ sau si-a estimat punctajul (autoevaluare /prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, acestia vor intra in procesul de selectie in raportul de selectie final.

Raportul de selectie final se intocmeste dupa ultimul raport de selectie lunar aferent sesiunii continue anuale de selectie a cererilor de finantare si contine toate proiectele incluse in Lista proiectelor in asteptare, proiectele care si-au estimat punctajul (autoevaluare/ prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, precum si proiecte incadrate gresit din punct de vedere al alocarii financiare aferente unei masuri/sub-masuri/componente (alocare distincta).

Principiile de selectie pentru submasura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectoarele: zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor, pomicultura si producere de samânta)

Sectorul vegetal

 • Legumicultura (se refera atât la legumele in câmp cât si la cele in spatii protejate, inclusiv ciupercariile din spatiile climatizate), inclusiv producere de material saditor/ samânta de legume – 30 puncte
 • Producere de samânta/ material saditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole si viticole – exceptând cele pentru legumicultura – 25 puncte
 • Pomicultura, exceptând pepinierele pomicole – 20 puncte

Sectorul zootehnic

 • Bovine (sunt incluse si bubalinele) – 30 puncte
 • Apicultura – 25 puncte
 • Ovine si caprine – 20 puncte

Principiul comasarii exploatatiilor având in vedere numarul exploatatiilor preluate integral

 • Solicitantul preia integral minim trei exploatatii agricole – 15 puncte
 • Solicitantul preia integral doua exploatatii agricole – 10 puncte
 • Solicitantul preia integral cel putin o exploatatie agricola – 5 puncte

Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol

 • Solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol – 25 puncte
 • Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale in domeniul agricol – 20 puncte
 • Formare profesionala care confera un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate si anume, prin studii/ curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de cel putin Nivel 1 de calificare profesionala, conform legislatiei aplicabile la momentul acordarii certificatului de calificare profesionala. – 10 puncte

Principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

 • Proiectul este implementat intr-o zona cu potential ridicat (conform studiului ICPA -anexat) – 25 puncte
 • Proiectul este implementat intr-o zona cu potential mediu (conform studiului ICPA anexat) – 20 puncte

Principiul raselor/ soiurilor autohtone

 • Solicitantul isi propune prin proiect sau demonstreaza ca detine/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de Afaceri ca va pastra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate si se vor regasi in Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din România elaborat de catre ISTIS) pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului – 5 puncte

Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria raspundere a solicitantului. Punctajul minim pentru aceasta submasura este de 25 puncte.

Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze in cadrul Planului de Afaceri si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru mentinerea sprijinului si pe toata perioada Contractului de Finantare (perioada de implementare si monitorizare a proiectului).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE