PNDR: Noi proceduri privind primirea si evaluarea proiectelor cu fonduri europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Sesiunea de depuneri a proiectelor cu fonduri europene din acest an va avea parte de o serie noua de proceduri, potrivit Ordinului MADR nr. 203 din 11.02.2016.

Ordinul modifica si completeaza Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectelea ferente masurilor din PNDR 2014-2020.

Astfel, pentru masurile delegate AFIR, primirea proiectelor se face de catre AFIR, online/in format letric pe hartie, in functia de masura/submasura, conform anuntului de deschidere a sesiunii de primire de proiecte si ghidurile solicitantilor.

Pentru masurile 4 – Investitii in active fizice, 6 – Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor (cu exceptia sub-masurilor 6.1 si 6.3), 7 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale, depunerea se realizeaza online.

Pentru submasurile 6 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, depunerea proiectelor se realizeaza in format letric (pe hartie) sau online.

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar/trimestrial, de catre expertii evaluatori din cadrul AFIR, in baza procedurilor de evaluare cuprinse in manualele de proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Pentru perioada prelungita se va elabora un raport de selectie lunar/trimestrial distinct.

In situatia in care pe parcursul procesului de evaluare lunar/trimestrial, sunt formulate sesizari punctuale catre MADR ce privesc o eventuala incalcare a aplicarii procedurile de evaluare-selectate, acestea vor fi directionate de catre DGDR-AM PNDR catre AFIR, in vederea includerii proiectelor in cauza in esantionul de verificare la nivel central AFIR.

Termenul de evaluare lunara/trimestriala a proiectelor este, dupa caz, de maximum 20, respectiv 50 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii/trimestrului respectiv. Termenul se poate prelungi cu 10 zile lucratoare daca sunt in evaluare proiecte pe doua sau mai multe submasuri.

Dupa finalizarea evaluarii lunare/trimestriale, in termen de 15 zile lucratoare, AFIR va finaliza evaluarea proiectelor cuprinse in esantionul de verificare la nivel central AFIR, iar rezultatul se va regasi in raportul de selectie lunar/trimestrial.

In situatia in care in momentul evaluarii se constata ca solicitantii si-au estimat punctajul (autoevaluare) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, acestia vor intra in procesul de selectie in raportul de selectie final al sesiunii din anul respectiv.

In situatia in care in momentul evaluarii se constata ca solicitantul si-a incadrat proiectul gresit din punct de vedere al alocarii financiare aferente unei submasuri, acesta va intra in procesul de selectie in raportul de selectie final al sesiunii din anul respectiv corespunzator alocarii financiare respective, numai in cazul in care sesiunea corespunzatoare aferenta unei submasuri nu este declarata inchisa, in caz contrar proiectul fiind declarat neeligibil.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE