PNDR: modelul unui plan de afaceri pentru submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Unul dintre cele mai importante documente care insotesc o cerere de finantare cu fonduri europene este fara indoiala planul de afaceri. Acesta trebuie sa respecte in mod obligatoriu mai multe conditii.

De exemplu, in cadrul planului de afaceri trebuie sa se precizeze indeplinirea obiectivului de comercializare a productiei agricole proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata, demonstrata prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare. Se va lua in calcul valoarea cumulata pe toata perioada dintre semnarea Contractului de Finantare si solicitarea celei de-a doua transa de plata.

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existenta si conforma cu normele de mediu in vigoare (dupa caz).

Stabilirea domiciliului tanarului fermier care se instaleaza in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata (in cazul in care domiciliul nu este astfel stabilit).

In cazul in care tanarul fermier care se instaleaza, va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii Contractului de Finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa2 a UAT in care este inregistrata exploatatia (in cazul in care conditia nu este deja respectata).

Sediul social al beneficiarului va fi localizat in aceeasi UAT in care este inregistrata exploatatia.

Prin Planul de Afaceri trebuie sa se demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole, astfel incat sa reiasa modul in care se va dezvolta /moderniza exploatatia agricola, cresterea productivitatii si toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii si cele suplimentare propuse prin proiect, cu mentinerea criteriilor de selectie si eligibilitate, indeplinite la finantare, pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului.

In cazul nerespectarii elementelor obligatorii de la punctul A, sumele acordate vor fi recuperate integral, iar cea de-a doua transa nu va mai fi acordata.

Planul de Afaceri trebuie sa prevada cel putin 3 obiective suplimentare, propuse de solicitant in vederea dezvoltarii exploatatiei vizate pentru sprijin.

In cazul nerespectarii obiectivelor suplimentare, aferente punctului B, sumele acordate vor fi recuperate (dupa caz) proportional cu ponderea obiectivelor neindeplinite sau nu va mai fi acordata a doua transa/ va fi acordata partial. Totalitatea obiectivelor (obligatorii impreuna cu cele suplimentare) reprezinta 100%. Proportionalitatea se aplica la intreaga suma de sprijin, iar fiecare obiectiv (obligatoriu si suplimentar) va fi considerat ca avand o pondere egala pentru calcularea recuperarii proportionale a sprijinului.

Prin urmare, in cazul neindeplinirii obiectivelor suplimentare din Planul de Afaceri, sprijinul se va recupera in acord cu ponderea aferenta obiectivelor suplimentare propuse de beneficiar si nerealizate din prima transa de sprijin si/ sau din cea de-a doua transa de sprijin, in functie de valoarea sumei care necesita a fi recuperata din valoarea totala sprijinului. In cazul in care una sau mai multe actiuni aferente obiectivului suplimentar nu a fost indeplinita, obiectivul suplimentar va fi considerat neindeplinit.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE