afir

PNDR: Modelul unui plan de afaceri pentru submasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri

Facebook
Twitter

Fermierii romani, cu o varsta de pana in 40 de ani, au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, de 50.000 de euro pe proiect, in cadrul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Pentru a depune un proiect dedicat tinerilor fermieri, solicitantul trebuie sa anexeze si un plan de afaceri. Pe site-ul AFIR, fermierii pot gasi instructiuni privind realizarea unui plan de afaceri pentru submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea inceperii activitatilor agricole pentru instalarea tanarului fermier. Astfel, prin indeplinirea obiectivelor propuse in Planul de Afaceri, se considera ca tanarul fermier s-a instalat si sprijinul acordat prin FEADR si-a atins obiectivul strategic.

1.Date generale privind solicitantul

Primul capitol din planul de afaceri va contine date generale cu privire la solicitant, precum denumirea/ Forma juridica a solicitantului, date de identificare ale acestuia, obiectul de activitate, responsabilul legal, nume, prenume, functie, procent actiuni detinute in cadrul entitatii economice (minim 50%+1), sediul social, domiciliu, date loc de munca – denumirea angajatorului, functia detinuta de solicitant, adresa sediului unde isi desfasoara activitatea solicitantul (dupa caz), pregatirea profesionala.

2. Istoricul si situatia actuala a exploatatiei

Al doilea capitol se va axa pe istoricul activitatii, cat si pe situatia actuala a exploatatiei.

Istoricul activitatii – se prezinta pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului din perioada de maximum 24 de luni de pana la momentul depunerii cererii de finantare, constituirea exploatatiei si a modului de preluare, numarul de salariati, pasii efectuati in vederea accesarii sprijinului.

 • Mod de preluare a exploatatiei, numar de exploatatii preluate integral;
 • Data inregistrarii entitatii economice la ONRC (indeplinind conditia de microintreprindere/intreprindere mica cu activitate agricola);
 • Data inscrierii la APIA/ ANSVSA/Registrul Agricol a exploatatiei preluate (sub forma legala inregistrata la ONRC).

In cazul exploatatiilor care vizeaza cresterea animalelor, solicitantul are obligatia de a respecta conditiile minime privind bunastarea animalelor/ pasarilor prevazute de legislatia nationala in vigoare, referitoare la adaposturi, hrana, apa etc. Se detaliaza conditiile prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv elementele privind dimensionarea adaposturilor pentru animale in corelare cu numarul animalelor detinute in exploatatie conform elementelor recomandarilor de bune practici si standarde minime de bunastarea animalelor ANSVSA si modul de indeplinire al acestora.

3. Autoevaluarea proiectului

Al treilea capitol este dedicat autoevaluarii proiectului, pe baza indicatiilor din Ghidul Solicitantului.

4. Obiectivele investitiei

In cadrul celui de-al patrulea capitol se vor prezenta si detalia obiectivele pe care solicitantul vrea sa le atinga, precum si modul in care va ajunge la ele.

La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intentioneaza a fi atinse prin realizarea actiunilor propuse prin planul de afaceri. Se va face descrierea detaliata a masurilor care se vor lua pentru cresterea veniturilor exploatatiei, prin restructurare si/sau modernizare, alte modalitati de imbunatatire a exploatatiei, fata de situatia prezentata la momentul depunerii Cererii de Finantare in anul 0.

Modalitatea de gestionare a planului de afaceri. Se vor descrie:

 • Scurta descriere a derularii pasilor implementarii planului de afaceri, inclusiv pentru indeplinirea obiectivelor;
 • Durata de implementare a planului de afaceri (maximum 3, respectiv maximum 5 ani in cazul plantatiilor pomicole);
 • Detalierea indeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corecta a planului de afaceri
 • Cresterea performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de cel putin 20% din valoarea primei transe de sprijin;
 • In cazul exploatatiilor care vizeaza cresterea animalelor, modul de respectare a conditiei obligatorii privind gestionarea gunoiului de grajd (angajament sau descrierea platformei conforme cu cerintele din Ghidul Solicitantului);
 • Durata/ tipul de pregatire profesionala in domeniul agricol propus in acord cu cerintele Ghidului solicitantului, daca este cazul;
 • UAT-ul/urile in care se vor stabili: domiciliul, sediul social si locul de munca (daca detine un loc de munca, in cazul in care solicitantul nu indeplineste deja aceste conditii (daca este cazul);
 • Indeplinirea conditiei de a deveni fermier activ in maximum 18 luni dupa momentul instalarii (vezi definitia instalarii din Ghidul Solicitantului);
 • Momentul demararii implementarii planului de afaceri (in termen de maximum 9 luni de la data semnarii contractului de finantare) si descrierea modalitatii de demarare a implementarii Planului de Afaceri.

Detalierea indeplinirii obiectivelor propuse de solicitant pentru implementarea corecta a planului de afaceri

La aceasta sectiune, descrierea va incepe cu detalierea:

 • fluxului tehnologic, activitatii si tehnologiei aplicate in cadrul proiectului (tehnologia de cultivare a plantelor, tehnologia de crestere a animalelor – tabel furajare animale, sistem de crestere si hranire, conformarea la standardele nationale si europene, etc.) si vor include specificatii temporale, iar in cadrul vizitei pe teren evaluatorul va verifica respectarea fluxului tehnologic descris in cadrul planului de afaceri. In cazul constatarii neconformitatii celor descrise in Planul de Afaceri cu cele constatate la vizita pe teren, nu va putea fi demonstrata viabilitatea Planului de Afaceri. In situatia in care terenul a fost afectat de calamitati naturale, solicitantul va prezenta un document justificativ in conformitate cu legislatia in vigoare (vom completa cu documentul respectiv – in procedura se va detalia si se va corela cu obiectivele (adica documentul nu va anula obligativitatea indeplinirii obiectivelor);
 • fundamentarea necesitatii: se va descrie conformitatea obiectivelor urmarite de catre solicitant prin proiect cu obiectivele masurii (conform Fisei masurii si a Ghidului solicitantului) si se va preciza capacitatea propusa a se realiza la finalizarea proiectului. Se va specifica modul in care tipul de productie vegetala/zootehnica este in acord cu potentialul agricol al zonei (in conformitate cu studiul ICPA), aspect care se va mentine pe parcursul implementarii si monitorizarii proiectului.

Vor fi propuse de catre solicitant minim 3 obiective suplimentare care vor urmari dezvoltarea exploatatiei finantate.

5. Piata de aprovizionare/desfacere

In cel de-al cincilea capitol se vor oferi detalii cu privire la piata de aprovizionare/desfacere, concurenta, precum si despre strategia de piata care va fi implementata.

6. Tipul si cantitatea produselor obtinute

Un alt capitol va fi dedicat tipului si cantitatii produselor obtinute in timpul implementarii, inclusiv oportunitatile de piata.

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza elementele (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care verifica studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii: gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp; se va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei. Se va preciza inclusiv modalitatea de utilizare/valorificare pentru restul productiei obtinute (<=80%).

7. Calculul SO

De asemenea, un alt capitol va oferi detalii cu privire la calculul valorii productiei standard (SO) la finalizarea planului de afaceri.

Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea productiei vegetale si/sau zootehnice pentru anul tinta (max anul 3/ respectiv max anul 5 pentru exploatatiile pomicole). Dimensiunea exploatatiei atat in fiecare an de implementare precum si in anul tinta nu poate fi diminuata fata de anul 0, pe parcursul implementarii proiectului.

8. Grafic de timp pentru realizarea obiectivelor

Nu in ultimul rand, se va elabora si un grafic de timp pentru realizarea obiectivelor si etapelor.

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati tinand cont de urmatoarele: pentru sectorul vegetal si zootehnic perioada de implementare si termenul de depunere a solicitarii pentru ce-a de-a doua transa de plata nu va depasi 33 luni de la data semnarii contractului de finantare, iar pentru investitiile realizate in sectorul pomicol termenul de depunere a celei de-a doua transa de plata nu va depasi 57 luni de la data semnarii contractului de finantare.

De asemenea, in ultima parte a planului de afaceri se va realiza o evaluare asupra principalelor riscuri, cat si o prognoza a veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare la nivel de exploatatie.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE