PNDR: Lista cheltuielilor eligibile pentru investitiile in exploatatii agricole

Facebook
Twitter

Un proiect cu fonduri europene nerambursabile, realizat in cadrul PNDR, poate cuprinde atat cheltuieli eligibile, precum si cheltuieli neeligibile, acestea din urma fiind suportate exclusiv de catre beneficiar.

Una dintre cele mai accesate masuri de finantare cu fonduri europene ramane submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole. In cadrul acesteia, fermierii pot obtine fonduri nerambursabile de cel putin 100.000 de euro, pentru fermele mici, si de maximum 2 milioane de euro, pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate.

In intocmirea proiectului de accesare a fondurilor, solicitantii trebuie sa cunoasca lista cheltuielilor eligibile. In ceea ce priveste cheltuielile neeligibile inscrise in proiectul selectat, aceastea trebuie finalizate pâna la data depunerii ultimei cereri de plata, potrivit Ghidului Solicitantului.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica a exploatatiei agricole, prevazuta la depunerea cererii de finantare, pe toata perioada de implementare a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Solicitantul poate mari dimensiunea economica a exploatatiei peste cea prognozata, astfel:

 • in perioada de implementare a proiectului si primul an de functionare (adica primul an de monitorizare) cu conditia respectarii categoriei (intervalului) de dimensiune pentru care a fost punctat in cadrul criteriilor de selectie.
 • dupa primul an de functionare (adica dupa primul an de monitorizare) fara nici o restrictie.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate, dimensionate corelat cu numarul persoanelor ce vor utiliza aceste spatii (*Pentru respectarea conditilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc.).

O alta cheluiala eligibila este si amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;

In cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar urmatoarele investitii si doar in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului fara a depasi 30.000 euro:

 • infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, atât cele in stare proaspata cât si cele conditionate si/sau procesate);
 • crearea conceptului de eticheta pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu crearea/achizitionarea si/sau inregistrarea marcii beneficiarului
 • crearea brandului/brandurilor produsului/produselor conditionate si/sau procesate care vor face obiectul comercializarii. Sunt eligibile si costurile cu achizitionarea si/sau inregistrarea brandului/brandurilor acestor produse.

De asemenea, o cheltuiala eligibila este si achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/pasari/albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc).

Eligibila este si achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv:

 • Autocisterne,
 • Autoizoterme,
 • Autorulotele alimentare,
 • Rulotele alimentare

Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018):

 • Infiintare de plantatii pentru struguri de masa, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;
 • Inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa, inclusiv costuri pentru defrisare, material de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;
 • Contributia in natura in cazul infiintarii/ inlocuirii plantatiilor de struguri de masa este eligibila cu respectarea art 69 din R nr. 1303/2013.

In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA;

Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) si investitii determinate de conformare cu noile standarde (prevazute in sectiunea „Lista noilor cerinte impuse de legislatia Uniunii”) in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6);

O alta cheltuiala eligibila este si achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile daca respecta prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;
 • b) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
 • c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
 • d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii – montaj.

Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare care se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata. Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE