PNDR: in ce conditii pot accesa tinerii fonduri europene nerambursabile

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Tinerii fermieri, care au pana in 40 ani, pot accesa fonduri europene nerambursabile in valoare de 50.000 euro/proiect, prin submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Pentru a beneficia de aceste finantari tinerii fermieri trebuie sa respecte mai multe conditii, mentionate in Ghidul solicitantului, aferent submasurii 6.1.

Prima conditie este ca solicitantii sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici: tinerii fermieri in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole; persoanele juridice in care un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instaleaza impreuna cu alti tineri fermieri si care exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii si riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective.

O alta conditie este ca solicitantii sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de Finantare).

De asemenea beneficiarul trebuie sa detina competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre conditiile care vor fi dezvoltate in sectiunea dedicata formarii profesionale din Ghidul solicitantului.

Totodata, acesta trebuie sa prezinte un Plan de Afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri.

Beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a Planului de Afaceri – in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Implementarea (demararea) Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri).

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu si a legislatiei aplicabile (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri) sau adaptari ale platformelor deja existente. Se va consulta in acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole” si „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”. In cazul in care exploatatia detine amenajari privind gestionarea gunoiului de grajd, conforma cu cerintele de mediu si cele aferente Anexei 8 la Ghid, in Planul de Afaceri se va descrie platforma si conformitatea acesteia cu cerintele normelor de mediu si daca este cazul, se vor atasa documente justificative.

In cazul infiintarii/ adaptarii platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantii acestei submasuri, sub forma de organizare eligibila pentru accesarea submasurii 6.1, au obligatia de a-si inscrie TOATE suprafetele agricole detinute in Registrul Unic de Identificare la APIA/ Registrul Agricol, in perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale, o data cu depunerea cererii unice de plata pe suprafata si de a-si inregistra toate animalele inainte de data de referinta la ANSVSA/ DSVSA/ Medic Veterinar/ Registrul Agricol, pastrand cel putin dimensiunea SO-urilor pentru care s-a acordat sprijinul, pe perioada de implementare, trei ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole) si monitorizare a proiectului (trei ani).

Sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE