PNDR: Ghid de accesare a fondurilor europene nerambursabile prin Submasura 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Diversificarea activitatilor non-agricole dintr-o localitate poate fi realizata de acum si prin intermediul submasuri 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale”, din cadrul noului Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

Sprijinul acordat prin intermediul acestei submasuri de finantare va contribui la promovarea diversificarii activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole, a micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici si implicit, prin crearea de locuri de munca.

Submasura vizeaza diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro-intreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural. De asemenea, finantarea intentioneaza sa incurajeze mentinerea si dezvoltarea activitatilor mestesugaresti traditionale.

Solicitantii eligibili pentru Submasura 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale” sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Conditiile de eligibilitate pentru Submasura 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale” sunt:

 • Sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Sa prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activitatilor non-agricole;
 • obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin sub-masura 6.2;
 • Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural.
 • Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Costuri eligibile pentru Submasura 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale”:

 • Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru si capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Principii si criterii de selectie pentru Submasura 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale”:

 • Principiul diversificarii activitatii agricole a fermierilor/membrilor gospodariei agricole catre activitati non-agricole
 • Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (Textile si pielarie, Industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri, activitati de servicii in tehnologia informatiei, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural)
 • Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat/ destinatii ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.
 • Principiul stimularii unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit in functie de productia comercializata sau activitatile prestate, in procent de peste 30% din valoarea primei transe de plata.

Valoarea sprijinului nerambursabil pentru Submasura 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale”:

 • 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de 70.000 euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE