PNDR: Ghid de accesare a fondurilor europene nerambursabile prin submasura 4.1a – „Investitii in exploatatii pomicole”

Facebook
Twitter

Agricultorii care doresc sa isi modernizeze exploatatiile pomicole pot accesa fonduri europene nerambursabile prin intermediul „4.1a – „Investitii in exploatatii pomicole”, din noul Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

Aceasta masura de finantare are ca scop imbunatatirea performantei economice a fermelor, modernizarea acestora, diversificarea productiei, precum si cresterea calitatii produselor obtinute, conform informatiilor din Ghidul Solicitantului, publicat pe site-ul AFIR.

Beneficiarii eligibili pentru „Submasura 4.1a – „Investitii in exploatatii pomicole” sunt:

 • Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare si didactice pomicole cu personalitate juridica, de drept public sau privat (infiintate in baza Hotarârii de Guvern de infiintare si functionare specifice , in cazul celor de drept public, si in baza statutului de functionare, in cazul celor de drept privat)
 • Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc interesele propriilor membri);
 • Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificarile si completarile ulterioare, care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Grup de producatori.

 Cheltuielile eligibile pentru „Submasura 4.1a – „Investitii in exploatatii pomicole”:

 • Reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor;
 • Infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie;
 • Infiintarea de pepiniere pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile.
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv. Atentie! Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv autocisterne, autoizoterme, rulote si autorulote alimentare.
 • Amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol, infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului);
 • Infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse si etichetarea – crearea conceptului se va face in limita a 5000 de euro.
 • Investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole (cresterea eficientei energetice a cladirilor, anveloparea cladirilor, achizitionarea de instalatii de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatatiei);
 • Imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia si drumuri de exploatare;
 • Completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare);
 • Procentul de puieti inlocuiti va fi prevazut in proiectul de plantare (infiintare si/sau reconversie) avizat de un institut pomicol sau de o statiune pomicola din zona, insa nu poate depasi 5%.
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;

 Criteriile de selectie pentru „Submasura 4.1a – „Investitii in exploatatii pomicole”:

Pentru aceasta submasura pragul minim este de 25 de puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.

 • Principiul asocierii (investitiile realizate de grupurile de producatori, membri lor si cooperativele din sectorul pomicol)
 • Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, mar, arbusti, cais, cires):
 • Principiul sistemului de cultura prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi in spatii protejate), punctaj maxim/principiu – 15 puncte
 • Principiul lanturilor alimentare integrate, (investitiile care acopera lantul alimentar: productie-conditionare – depozitare- procesare – comercializare)
 • Principiul nivelului de calificare (studii superioare in domeniul proiectului, studii medii in domeniul proiectului), punctaj maxim/criteriu 5 puncte.
 • Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani)
 • Principiul reconversiei (investitii care presupun reconversie)
 • Principiul proprietatii (exploatatiile agricole care detin in proprietate plantatiile pomicole supuse reconversiei si/ terenul pe care se face infiintarea de plantatii pomicole)
 • Principiul dimensiunii (ferme mici)
 • Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma, prin prioritizarea investitiilor care tintesc economii mai mari de apa

 Sprjinul nerambursabil acordat prin „Submasura 4.1a – „Investitii in exploatatii pomicole”:

 • Ferme mici 8.000-11.999 SO Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor
 • eligibile, fara a depasi: 100.000 € pentru achizitii simple; 300.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.), 450.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).
 • Ferme medii 12.000- 250.000 SO. Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi: 200.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple; 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.). 900.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).
 • Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer. Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi: 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE