PNDR: Cum puteti lua fonduri europene pentru infiintarea grupurilor de producatori

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

AFIR a publicat de curand cea mai recenta versiune a Ghidului Solicitantului aferent submasurii 9.1 – „Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol”, din cadrul PNDR 2020.

Masura de finantare cu fonduri europene nerambursabile are ca scop incurajarea infiintarii si functionarii administrative a grupurilor de
producatori in sectorul agricol, recunoscute in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare.

Astfel, sprijinul financiar acordat va contribui la imbunatatirea performantelor generale si cresterea veniturilor exploatatiilor agricole, integrarea pe piata a producatorilor primari prin adaptarea productiei acestora la cerintele pietei si comercializarea in comun a productiei lor, precum si la crearea si promovarea lanturilor scurte.

Cine poate accesa fonduri europene prin submasura 9.1 – „Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol”

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 9.1 sunt Grupurile de producatori din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de catre MADR inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014, conform legislatiei nationale in vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 cu modificarile si completarile ulterioare).

Sunt eligibile si grupurile de producatori care au obtinut recunoastere si pentru produse si/sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1a, dar care au obtinut recunoastere si pentru produse si/sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1. In acest caz sprijinul se va acorda pe baza VPC aferente produselor/grupelor de produse sprijinite prin submasura 9.1.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

 • sa fie persoana juridica romana;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • beneficiari care au mai primit sprijin prin intermediul submasurii 9.1;
 • grupurile de producatori recunoscute preliminar in sectorul legume‐fructe (conform prevederilor pentru evitarea dublei finantari din capitolul 14 PNDR, ”Complementaritatea FEADR – FEGA”);
 • grupurile de producatori recunoscute inainte de 1 ianuarie 2014.
  grupurile de producatori recunoscute dupa data de 1 ianuarie 2014 si care au beneficiat/beneficiaza de sprijin FEADR PNDR 2007 – 2013 prin M 142 , inclusiv cele care au au beneficiat/beneficiaza de sprijin prin submasura similara din LEADER;
 • grupurile de producatori care au in componenta un fost membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar sau al unei organizatii de producatori (OP) din sectorul fructelor si legumelor (sprijinite prin FEGA), doar daca membrul respectiv a renuntat la aceasta calitate dupa 01.01.2014 sau daca grupul care solicita sprijinul prin intermediul acestei submasuri este recunoscut pentru acelasi/aceeasi/aceleasi produs/produse/grupa/grupe de produse ca si grup de producatori recunoscut preliminar sau al unei organizatii de producatori (OP) din care provine membrul respectiv.
 • grupurile de producatori rezultate in urma fuziunii unor grupuri de producatori existente.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

In primul rand, solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili pentru a putea primi finantare.

De asemenea, solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri in care sa detalieze activitatile planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27(1) R1305/2013):

 • adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerintele pietei;
 • introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
 • stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;
 • alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii cinci ani de la recunoastere, si suma maxima de 100.000 euro/an.

Sprijinul este forfetar, degresiv, platit in transe anuale, pentru o perioada care nu poate depasi 5 ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut, acordat in baza unui plan de afaceri.

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea productiei comercializate prin intermediul grupului de producatori astfel:

 • Anul I de la recunoastere ‐ 10 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul II de la recunoastere ‐ 8 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul III de la recunoastere ‐ 6 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul IV de la recunoastere ‐ 5 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul V de la recunoastere ‐ 4 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE