PNDR: fonduri europene de pana la 2.500.000 de euro pentru procesare

Facebook
Twitter

Fermierii care vor sa dezvolte o unitate de productie sau chiar sa realizeze un lant alimentar integrat au posibilitatea sa acceseze fonduri europene de pana la 2,5 milioane de euro pe proiect, in cadrul submasurii 4.2 – „Sprijin pentru investitii in procesare/marketingul produselor agricole”, din PNDR 2020.

De curand, Ministerul Agriculturii a publicat Ghidul solicitantului pentru masura 4.2 – „Sprijin pentru investitii in procesare/marketingul produselor agricole”. Va prezentam in cadrul acestui articol principalele conditii de accesare.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.2 sunt intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari) cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti .

Solicitantii care prevad prin proiect investitii amplasate pe teritoriul de implementare al Instrumentului Teritorial Integrat (Anexa 14) vor fi eligibili pentru finantare exclusiv prin intermediul apelului dedicat ITI.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

– sa desfasoare activitati economice ca: persoana fizica autorizata /intreprindere individuala/intreprindere familiala/ persoana juridica romana;

– sa actioneze in nume propriu;

– sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/ operatiunile eligibile prevazute prin submasura:

  • infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
  • infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;
  • imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
  • producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu si investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii

Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I.

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare

Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1 din PNDR 2014-2020

Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica, sanitar-veterinar si siguranta alimentara

Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

  • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

IMM-urile sunt intreprinderile care au numarul mediu de salariati, mai mic de 250 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans, conform Legii 346/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Daca la data intocmirii situatiilor financiare anuale intreprinderea nu se mai incadreaza in plafoanele stabilite, aceasta nu isi va pierde calitatea de intreprindere mica, mijlocie sau microintreprindere decat daca depasirea acestor plafoane se produce in doua exercitii financiare consecutive.

Celelalte intreprinderi sunt acele intreprinderi care nu indeplinesc cumulativ conditiile de incadrare in IMM-uri.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

Pescuitul la caras: sfaturi esentiale

Bucuria pescuitului la caras consta intr-o combinatie de tehnica, rabdare si cunostinte. Pentru a-ti imbunatati experienta de pescuit la caras,

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE