fonduri europene 2016

PNDR: Fonduri europene de 46 de milioane de euro pentru procesarea produselor agricole

Facebook
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primeste, incepand din 16 august 2016, cereri pentru finantarea proiectelor de investitii in procesarea si marketingul produselor agricole si a celor din sectorul pomicol, in vederea obtinerii de produse neagricole, prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Astfel, in perioada 16 august, ora 9:00 – 30 decembrie 2016, ora 16:00, solicitantii de fonduri europene nerambursabile au la dispozitie peste 45,67 milioane de euro pentru proiecte care se incadreaza in aria de finantare a Schemelor GBER si a Schemelor de minimis aferente submasurilor 4.2 (privind procesarea produselor agricole) si 4.2a (privind procesarea produselor din sectorul pomicol).

Schemele de ajutor de minimis se adreseaza intreprinderilor, indiferent de forma de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finantarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis si beneficiaza de sprijin financiar acordat prin schemele GBER, aferente submasurilor 4.2 si 4.2a, adica au incheiat un contract de finantare cu AFIR.

Depunerea cererilor de finantare aferente Schemei de minimis, se va realiza numai dupa contractarea proiectului aferent Schemei de ajutor de stat GBER.

Depunerea proiectelor se va realiza on-line prin intermediul modului on-line de pe portalul AFIR, in limita fondurilor disponibile, in perioada in care este deschisa sesiunea de primire a cererilor de finantare, indiferent de programul de lucru al Agentiei.

Pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii, solicitantii au la dispozitie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agentiei, www.afir.info, la sectiunea „Investitii PNDR”, in pagina dedicata respectivelor submasuri.

Schema GBER aferenta submasurii 4.2 – procesarea produselor agricole

Schema de ajutor de stat GBER si Schema de ajutor de minimis „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole”, aferenta Submasurii 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole.”

 • Masura din care face parte si a domeniului de interventie
 • Masura 4 Investitii in active fizice
 • DI 3A – investitiile individuale si / sau colective legate de extinderea capacitatii de productie / diversificare produs / diversificare activitate/schimbare fundamentala, care conduc la dezvoltarea unor capacitati de procesare a produselor agricole in produse neagricole si de comercializare a produselor neagricole, respectarea standardelor europene, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole, investitii privind facilitati de colectare, depozitare si ambalare, sisteme de management al calitatii, etichetare, promovare si marketing in cadrul lanturilor alimentare;
 • DI 6A – investitii care vor contribui la infiintarea de noi unitati de procesare a produselor agricole si promovarea lanturilor alimentare integrate, actiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de munca contribuind astfel la promovarea ocuparii fortei de munca.

Alocare pentru sesiunea 2016:

 • 37.500.000 euro Schema GBER 4.2
 • 4,170 milioane de euro Schema de minimis

Fondurile acordate pentru finantarea unui proiect:

 • Intensitatea sprijinului:
 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.
 • Valoarea maxima a sprijinului: 50% din totalul cheltuielilor eligibile – maxim 2,5 milioane euro.

Beneficiari eligibili: persoane fizice autorizate, societati comerciale, cooperative agricole. Investitii eligibile:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
 • Achizitionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/ sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;

Criteriile de selectie:

 • Principiul crearii lanturilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare si comercializare – max. 25 puncte;
 • Principiul produsului cu inalta valoare adaugata (ex. produsele ecologice, traditionale certificate de MADR, produse care participa la scheme de calitate recunoscute la nivel european, etc) – max. 35 puncte;
 • Principiul asocierii in cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori Se vor puncta proiectele de investitii initiale realizate de forme asociative – max. 15 puncte;
 • Principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiului de specialitate – max. 25 puncte.

Dintre domeniile eligibile care pot face obiectul unei investitii finantate prin aceasta Schema de ajutor de stat putem mentiona fabricarea inghetatei, a produselor de panificatie sau patiserie, a ciocolatei, condimentelor, suplimente alimentare, dar si a berii.

Schema GBER aferenta submasurii 4.2a – procesarea produselor din sectorul pomicol

Schema de ajutor de stat GBER si Schema de ajutor de minimis „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, inclusiv in sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole”, aferenta Submasurii 4.2a „Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol.”

Masura din care face parte si a domeniului de interventie

 •  Masura 4 Investitii in active fizice
 •  Submasura 4.2a „Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol.”
 •  DI 3A – investitiile individuale si / sau colective legate de extinderea capacitatii de productie / diversificare produs / diversificare activitate/schimbare fundamentala, care conduc la dezvoltarea unor capacitati de procesare a produselor agricole in produse neagricole si de comercializare a produselor neagricole, respectarea standardelor europene, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole, investitii privind facilitati de colectare, depozitare si ambalare, sisteme de management al calitatii, etichetare, promovare si marketing in cadrul lanturilor alimentare;
 •  DI 6A – investitii care vor contribui la infiintarea de noi unitati de procesare a produselor agricole si promovarea lanturilor alimentare integrate, actiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de munca contribuind astfel la promovarea ocuparii fortei de munca.

Alocare pentru sesiunea 2016:

 • 3 600.000 euro Schema GBER 4.2a
 • 400.000 de euro Schema de minimis

Fondurile acordate pentru finantarea unui proiect:

 • Intreprinderi micro si mici (inclusiv forme asociative): 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat; 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat;
 • Intreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative): 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat; 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat*
 • Intreprinderi mari (inclusiv forme asociative): 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat*

Producerea de bauturi alcoolice:

 • Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice din produse agricole cuprinse in Anexa 1 la tratat vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor associative (grupuri de producatori si cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel: 200.000 de euro pentru microintreprinderi; 300.000 de euro ptr. formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).

Valoarea maxima a sprijinului: 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Astfel, pentru un proiect se pot obtine pana la 1,5 milioane euro, in functie de tipul intreprinderii si investitia propusa.

Beneficiari eligibili:

 • persoane fizice autorizate,
 • intreprinderi individuale si familiale,
 • societati comerciale,
 • cooperative agricole,
 • grupuri de producatori

Investitii eligibile:

 • Constructia, extindere, modernizarea si dotarea cladirilor realizate in scopul colectarii, conditionarii si/sau procesarii materiei prime provenite din sectorul pomicol mentionata;
 • Constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare – depozitare (materie prima / produse) – sortare – conditionare – procesare – comercializare);
 • infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect etc; unitati mobile de procesare; pentru respectarea conditiilor de igiena, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc.

Criteriile de selectie

 • Principiul produselor cu valoare adaugata mare (produse ecologice, provenite din zone HNV, scheme de calitate, traditionale certificate de MADR) – max. 45 puncte
 • Principiul lanturilor alimentare integrate (investitiile care acopera tot lantul alimentar: colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare); – max. 45 puncte
 • Principiul asocierii (investitiile realizate de grupurile de producatori si cooperativele din sectorul pomicol). – max. 10 puncte
  Dintre domeniile eligibile care pot face obiectul unei investitii finantate prin aceasta Schema de ajutor de stat putem mentiona fabricarea fructelor confiate, dar si a bauturilor alcoolice din fructe.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE