PNDR: Fonduri europene de 453 milioane de euro disponibile pentru dezvoltarea rurala si protejarea patrimoniului cultural

Facebook
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta ca miercuri, 25 mai, ora 900, se va deschide sesiunea de primire de proiecte pentru Submasurile 4.3.A – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice – Infrastructura de acces AGRICOLA, 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

„Dezvoltarea rurala se realizeaza atat prin investitiile beneficiarilor privati, cat si prin cele ale celor publici. Cele doua categorii de solicitanti se completeaza si se sprijina reciproc. Daca pana acum am deschis o parte din sesiunile pentru beneficiari privati, acum completam investitiile ce se pot finanta in acest an in spatiul rural cu cele care sunt accesibile beneficiarilor publici. Sunt trei submasuri foarte asteptate, tinand cont de faptul ca, atat pentru PNDR 2007-2013, cat si pentru sesiunea din 2015, nevoia de investitie pentru infrastructura din mediul rural a depasit alocarile” a declarat Eugen POPESCU, directorul general AFIR.

Pentru toate aceste submasuri, sesiunea anuala continua de primire a proiectelor este deschisa in intervalul 25 mai 2016, ora 9.00 – 31 octombrie 2016, ora 16.00.

Solicitantii de fonduri europene pentru agricultura si dezvoltare rurala au in 2016 la dispozitie peste 453 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, agricole sau forestiere si protejarea patrimoniului cultural.

Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line pe pagina oficiala a Agentiei www.afir.info pentru toate cele trei submasuri.
Pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii, solicitantii au la dispozitie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agentiei, www.afir.info, la sectiunea „Investitii PNDR”, in pagina dedicata fiecarei submasuri in parte.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul submasurii 4.3 A – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice – Infrastructura de acces AGRICOLA este de imbunatatire a performantei economice a tuturor fermelor si de facilitare a restructurarii si modernizarii acestora, in special in vederea cresterii participarii si orientarii catre piata, dar si a diversificarii agricole.

Investitiile realizate vor duce la cresterea competitivitatii sectorului agricol prin imbunatatirea accesibilitatii exploatatiilor agricole, la modernizarea si adaptarea cailor de acces, asigurand totodata o mai buna aprovizionare si un acces mai facil catre consumatori si pietele de desfacere.

Beneficiari ai submasurii sunt unitatile administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora constituite conform legislatiei nationale in vigoare.

Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 1.000.000 Euro/ proiect pentru drumurile agricole de acces.

Una din conditiile de finantare este ca investitia sa fie racordata la un drum existent. Evident, solicitantii trebuie sa faca dovada proprietatii/ administrarii terenului pe care se realizeaza investitia.

Printre cheltuielile eligibile se numara cele privind costurile generale ale proiectului sau cele legate de consultanta si pentru managementul proiectului.

Pentru sesiunea 25 mai – 31 octombrie 2016, submasura 4.3 A beneficiaza de o alocare de 20 milioane euro.

In ceea ce priveste submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, scopul investitiilor sprijinite este de creare si modernizare a infrastructurii rutiere locale si a sistemelor de alimentare cu apa/apa uzata, care constituie elemente de baza pentru comunitatea rurala. Totodata, beneficiarii submasurii vor contribui la crearea si modernizarea infrastructurii educationale ante si prescolara si a infrastructurii de invatamant secundar superior, cu profil resurse naturale si protectia mediului dar si a scolilor profesionale in domeniul agricol.

Beneficiari pot fi comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare sau ONG-uri pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (infrastructura de tip after-school).

Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt negeneratoare de venit. Beneficiarii submasurii pot obtine pana la 4 milioane euro pentru proiectele depuse de asociatiile de dezvoltare intercomunitare.

Pentru proiectele privind infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa/apa uzata sunt cheltuieli eligibile constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 ‐ 10.000 locuitori echivalenti (l.e.), constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa uzata in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 ‐ 10.000 l.e. sau constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local.

Pentru proiectele care vizeaza infrastructura de apa/apa uzata este necesar ca solicitantii sa se informeze la Operatorul Regional daca localitatile rurale fac parte din aglomerari umane cuprinse intre 2.000 ‐ 10.000 locuitori echivalenti, conform Master Planului aprobat si daca investitia propusa nu este finantata/urmeaza a fi finantata prin POIM (Programul Operational Infrastructura Mare).

Cheltuielile eligibile pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala sunt infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda, extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol.

Submasura 7.2 are pentru sesiunea din 2016 o alocare de 360 milioane euro.

Submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, cu o alocare pentru aceasta sesiune de 55 milioane euro, are ca scop protejarea patrimoniului cultural sau/ si realizare a investitiilor pentru conservarea mostenirii de interes local, a asezamintelor monahale inclusiv a modernizarii asezamintelor culturale. Obiectivele submasurii sunt sustinerea investitiilor de restaurare, conservare si accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a asezamintelor monahale inclusiv a asezamintelor culturale.

De asemenea, fondurile alocate vor fi folosite pentru punerea in valoare a mostenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducand astfel la cresterea nivelului de trai in zonele rurale.

Beneficiari ai submasurii sunt ONG-uri, Unitati de cult, persoane fizice autorizate sau societati comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B si comunele.

Sprijinul nerambursabil poate fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit, caz in care valoarea unui proiect nu poate depasi 500.000 euro. Dintre cheltuielile eligibile amintim restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa, modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale, achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Lista cheltuielilor eligibile, precum si toate conditiile de accesare ale celor trei submasuri sunt disponibile pe site-ul AFIR, www.afir.info.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

Pescuitul la caras: sfaturi esentiale

Bucuria pescuitului la caras consta intr-o combinatie de tehnica, rabdare si cunostinte. Pentru a-ti imbunatati experienta de pescuit la caras,

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE