septembrie 27, 2021

PNDR: Fonduri europene de 200.000 euro/proiect pentru crearea de activitati neagricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii si antreprenorii romani au posibilitatea sa acceseze in acest an fonduri europene nerambursabile in valoare de 200.000 euro/proiect pentru investitiile in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole, din cadrul PNDR 2020.

Fondurile disponibile pentru sesiunea din acest an se ridica la 108 milioane de euro, valoarea proiectelor depuse pana in prezent fiind de 61 milioane de euro, potrivit AFIR.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este de sprijin pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul rural, care isi creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale.

Beneficiarii submasurii 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole sunt Micro-intreprinderile si intreprinderile mici existente, din spatiul rural; Micro-intreprinderile si intreprinderile mici nou-infiintate, din spatiul rural, care fac dovada cofinantarii, precum si fermierii sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici.

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub‐masurii sunt:

 • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
 • Furnizarea de servicii1 de ex: medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative etc., inclusiv constructii, reconstructii si/sau modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor;
 • Fabricarea de peleti si brichete din biomasa.

Conditii minime pentru accesarea fondurilor europene

Pentru a putea primi sprijin in cadrul sub‐masurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub‐masura;
 • Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in spatiul rural;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura co‐finantarea investitiei;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnico‐economice;
 • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in capitolul 8.1 PNDR.

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto‐evaluare/pre‐ scoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte.

Pentru aceasta submasura pragul minim este de 10 puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.

Cererile de finantare care au punctajul estimat (auto‐evaluare/pre‐scoring) mai mic decat pragul de calitate lunar nu pot fi depuse.

In situatia in care, proiectele al caror punctaj va scadea in urma evaluarii AFIR sub pragul de calitate corespunzator lunii/trimestrului respectiv si proiectele incadrate gresit din punct de vedere al alocarii financiare aferente unei masuri/sub‐masuri/componente (alocare distincta), vor fi declarate neconforme si nu vor mai intra in procesul de selectie.

Pentru submasura 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 90% din costul total al proiectului:

 • nu va depasi 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
 • va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE