PNDR: Fonduri europene de 100.000 euro/an pentru infiintarea grupurilor de producatori

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care se constituie in cadrul grupurilor de producatori au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, in valoare maxima de 100.000 euro/an, prin Submasura 9.1 – Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 9.1 sunt Grupurile de producatori din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de catre MADR inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014, conform legislatiei nationale in vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 cu modificarile si completarile ulterioare). Sunt eligibile si grupurile de producatori care au obtinut recunoastere si pentru produse si/sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1a, dar care au obtinut recunoastere si pentru produse si/sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1. In acest caz sprijinul se va acorda pe baza VPC aferente produselor/grupelor de produse sprijinite prin submasura 9.1, potrivit Ghidului Solicitantului.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

 • sa fie persoana juridica romana;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • Beneficiari care au mai primit sprijin prin intermediul submasurii 9.1;
 • Grupurile de producatori recunoscute preliminar in sectorul legume‐fructe (conform prevederilor pentru evitarea dublei finantari din capitolul 14 PNDR, ”Complementaritatea FEADR – FEGA”);
 • Grupurile de producatori recunoscute inainte de 1 ianuarie 2014.
 • Grupurile de producatori recunoscute dupa data de 1 ianuarie 2014 si care au beneficiat/beneficiaza de sprijin FEADR PNDR 2007 – 2013 prin M 142 , inclusiv cele care au au beneficiat/beneficiaza de sprijin prin submasura similara din LEADER;
 • Grupurile de producatori care au in componenta un fost membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar sau al unei organizatii de producatori (OP) din sectorul fructelor si legumelor (sprijinite prin FEGA), doar daca membrul respectiv a renuntat la aceasta calitate dupa 01.01.2014 sau daca grupul care solicita sprijinul prin intermediul acestei submasuri este recunoscut pentru acelasi/aceeasi/aceleasi produs/produse/grupa/grupe de produse ca si grup de producatori recunoscut preliminar sau al unei organizatii de producatori (OP) din care provine membrul respectiv.
 • Grupurile de producatori rezultate in urma fuziunii unor grupuri de producatori existente

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitatile planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27(1) R1305/2013):
 • adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerintele pietei;
 • introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
 • stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;
 • alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de producatori din sectorul agricol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii cinci ani de la recunoastere, si suma maxima de 100.000 euro/an.

Sprijinul este forfetar, degresiv, platit in transe anuale, pentru o perioada care nu poate depasi 5 ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut, acordat in baza unui plan de afaceri

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea productiei comercializate prin intermediul grupului de producatori astfel:

 • Anul I de la recunoastere ‐ 10 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul II de la recunoastere ‐ 8 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul III de la recunoastere ‐ 6 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul IV de la recunoastere ‐ 5 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul V de la recunoastere ‐ 4 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an.

Sprijinul se acorda ca procent calculat pe baza valorii productiei comercializate (VPC) anual prin intermediul grupului, cu exceptia primului an, cand se poate plati grupului de producatori un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a productiei comercializate de catre membrii acestuia, in ultimii trei ani fiscali inainte de aderarea la grup (numai in cazul GP infiintate in anul depunerii CF).

Plata pentru primul an de la recunoastere se poate realiza dupa contractare, in cazul grupurilor de producatori infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare, pe baza documentelor justificative prezentate de grup privind valoarea medie anuala a productiei comercializate de membrii acestuia, in ultimii 3 ani inainte de aderarea la grup.

Incepand cu cel de‐al doilea an de la recunoastere, plata pentru se efectueaza pe baza documentelor justificative prezentate de grup pentru comercializarea productiei dupa incheierea fiecarui an fiscal.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE