PNDR: Fonduri europene de 100.000 de euro/proiect pentru dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare

Facebook
Twitter

Comercializarea produselor agricole reprezinta de cele mai multe ori o provocare majora pentru fermierii romani. Pentru a incuraja dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare, agricultorii au posibilitatea sa acceseze din acest an fonduri europene prin intermendiul unor noi masuri de finantare din PNDR 2020.

Mai exact este vorba de submasurile 16.4 si 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol, pentru care s-au publicat de curand variante consultative ale Ghidurilor Solicitantului.

Obiectivul acestor sub-masuri este acela de a promova cooperarea intre actorii locali, in scopul comercializarii produselor agoalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. Sub-masurile nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianti alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme de cazare in mediul rural, ci si realizarea de parteneriate cu organizatii neguvernamentale si autoritati publice.

Tipul de sprijin pentru submasurile 16.4 si 16.4a presupune: rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate si platite efectiv sau plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii financiare corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu articolul 45(4) si articolul 63 din Regulamentul 1305/2014 si a legislatiei nationale in vigoare.

Obiectivele principale ale submasurilor 16.4 si 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol:

 • Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin doua entitati care coopereaza pentru: Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu produse alimentare), si/sau
 • Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile prin submasurile 16.4 si 16.4a:

Solicitantii eligibili pentru submasurile 16.4 si 16.4a “Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare” sunt PARTENERIATELE constituite in baza unui ACORD DE COOPERARE si in a carui componenta sa fie cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in functie de submasura.

 • Fermieri;
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici;
 • Organizatii neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica.

Parteneriatul poate fi constituit si din persoane fizice, cu conditia ca liderul de proiect sa fie cel putin PFA, II, IF (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare).

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului pentru submasurile 16.4 si 16.4a:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioada de functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea; (durata de implementare a proiectului);
 • Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare;
 • Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a activitatilor de promovare propuse.
 • Proiectul de cooperare propus va fi nou si nu va fi in curs de defasurare sau finalizat;
 • Se solicita angajament in aceasta privinta, asumat prin Declaratia pe propria raspundere (F) si se verifica in baza de date AFIR daca exista in derulare un proiect similar, depus de acelasi parteneriat/lider de parteneriat pentru acelasi areal.
 • Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de aprovizionare si pietele locale stabilite in conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 si descrise in sectiunea Informatii specifice operatiunii din fisa masurii.
 • Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile administrativ – teritoriale din Anexa STPaferenta Cadrului National de Implementare STP si activeaza in sectorul pomicol (exceptând cultura de capsuni in sere si solarii);
 • Partenerii care sunt GP /Cooperative isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile administrativ – teritoriale din Anexa aferenta Cadrului National de Implementare a STP si activeaza in sectorul pomicol (exceptând cultura de capsuni in sere si solarii).

Cheltuielile eligibile pentru submasurile 16.4 si 16.4a:

In cadrul submasurilor “Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare” aferenta sectoarelor agricol si pomicol sunt sprijinite cheltuielile prevazute in Planul de marketing, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii:

 • Studii/planuri. Acestea cuprind: Elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piata, conceptul de marketing etc.
 • Costurile de functionare a cooperarii. Pot fi efectuate dupa semnarea contractului) si nu vor depasi 20% din valoarea toatala eligibila a proiectului
 • Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) pentru submasurile 16.4 si 16.4a:

Valoarea maxima a sprijinului este de 100.000 de euro.

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.In cazul in care planul de proiect include, de asemenea, actiuni care sunt eligibile in cadrul altor masuri, atunci costurile sunt acoperite din sub-masurile 16.4 si 16.4a, in conformitate cu rata maxima a ajutorului si sumele aplicabile in cadrul acelor masuri. Cu toate acestea, valoarea maxima a cheltuielilor eligibile in cadrul altor masuri nu va depasi valoarea maxima acordata in cadrul submasurii 16.4/16.4.a.

Costurile de functionare a cooperarii nu vor depasi 20% din valoarea maxima a sprijinului acordat pe proiect depus. Toate costurile sunt acoperite de aceasta masura ca o valoare globala. Intensitatea ajutorului este de 100%.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

Pescuitul la caras: sfaturi esentiale

Bucuria pescuitului la caras consta intr-o combinatie de tehnica, rabdare si cunostinte. Pentru a-ti imbunatati experienta de pescuit la caras,

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE