utilaje agricole

PNDR: Cum vor fi selectate proiectele de investitii in exploatatii agricole. Ce contine noul Ghid al Solicitantului

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

AFIR a lansat de curand sesiunea online de depunere a proiectelor finantate cu fonduri europene pentru submasura 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole”, din cadrul PNDR. Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze in acest an circa 270 de milioane de euro pentru investitiile in exploatatii agricole.

De curand, AFIR a publicat pe propriul site si noul Ghid al Solicitantului pentru submasura 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole”. Va prezentam in cele ce urmeaza criteriile pe baza carora vor fi selectate proiectele.

Sectorul Vegetal

1. Principiul dimensiunii exploatatiei care vizeaza exploatatiile de dimensiuni medii:

Exploatatia agricola avand dimensiunea economica intre 12.000 – 250.000 SO (valoarea productiei standard).

 • 1.1. 12.000 – ≤50.000 – 15 p
 • 1.2. .>50.000 – ≤100.000 – 13 p
 • 1.3. >100.000 – ≤ 250.000 – 11 p

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge intreaga exploatatie ca urmare a investitiilor propuse prin proiect la sfarsitul primului an de monitorizare dupa finalizarea investitiei, inclusiv in cazurile in care investitia propusa prin proiect nu afecteaza toata exploatatia, asa cum reiese din documentatia tehnico-economica, corelata cu informatiile furnizate in cadrul punctului „Stabilirea categoriei de ferma”, din cadrul Cererii de Finantare.

Pentru indeplinirea acestui principiu de selectie, dimensiunea economica trebuie atinsa pana la sfarsitul primului an de monitorizare a proiectului, ca urmare a realizarii investitiilor propuse prin proiect, atat pentru proiectele care presupun modernizarea/extinderea exploatatiei agricole (prin corelarea dimensiunii economice a fermei la data depunerii cererii de finantare cu previziunile economico-financiare din documentatia tehnico-economica), cat si pentru proiectele care presupun desfasurarea pentru prima data a unei activitati agricole.

In cazul solicitantilor forme asociative (cooperative agricole, societati cooperative agricole si grupuri de producatori) se vor cumula dimensiunile economice ale membrilor fermieri deserviti de investitie.

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine si pasari) si vegetal (cereale, plante oleaginoase si proteice, cartofi si legumicultura in spatii protejate, inclusiv producere de material saditor)

 • 2.1 legumicultura in spatii protejate, : a) seminte si/sau material saditor – 20 p; b) productie – 19 p
 • 2.2 plante oleaginoase si proteice: a) seminte si/sau material saditor 20 p; b) productie 18 p
 • 2.3 cereale si cartofi: a) seminte si/sau material saditor 20 p; b) productie 17 p

Pentru acordarea punctajului se va lua in considerare cultura majoritara din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, fata de totalul dimensiunii economice a intregii exploatatii atinse la sfarsitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizarii investitiei prevazute in proiect. In cazul exploatatiilor mixte cand proiectul a fost incadrat pe sectorul vegetal (aceasta reprezentand componenta majoritar valorica din Bugetul indicativ al cererii de finantare) analiza SO a grupei de cultura se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal, nu cu total SO al intregii exploatatii.

3. Principiul lanturilor alimentare integrate, respectiv combinarea in cadrul aceluiasi proiect a investitiilor in productia agricola primara cu procesarea si/ sau comercializarea.

Proiecte care combina cel putin doua operatiuni care conduc la realizarea unui lant alimentar integrat dupa cum urmeaza:

 • 3.1. a) productie agricola primara –procesare – comercializare 15 p, b) productie agricola primara, inclusiv conditionare – comercializare – pentru investitii in unitati de productie vizand productia de legume, struguri de masa 15 p
 • 3.2. productie agricola primara –procesare 13 p
 • 3.3. a) integrare productie agricola primara, procesare si comercializare prin membrii din cadrul OIPA 11 p, b) productie agricola primara, inclusiv conditionare – comercializare – pentru investitii in unitati de productie vizand productia de legume, struguri de masa prin membrii din cadrul OIPA – 11p
 • 3.4. integrare productie agricola primara – procesare prin membrii din cadrul OIPA – 10 puncte

4. Principiul asocierii fermierilor, care detin exploatatii de dimensiuni micii si/sau medii, in cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare

Solicitantii sunt:

 • 4.1. grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole avand dimensiunea pana la 12 000 SO 20 p
 • 4.2. grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole de dimensiuni cuprinse intre >12 000 -≤ 50 000 SO 18 p
 • 4.3. grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole de dimensiuni cuprinse intre >50.000 -≤ 100.000 SO 16 p

5. Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

 • 5.1. Proiectul este implementat intr-o zona cu potential agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA); 10 p
 • 5.2. Proiectul este implementat intr-o zona cu potential agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA)

6. Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole Managerul/Administratorul exploatatiei detine calificare in raport cu activitatea prevazuta prin proiect, in functie de:

 • 6.1. studii superioare 10 p
 • 6.2. studii liceale sau postliceale 8 p
 • 6.3. scoli profesionale sau formare profesionala care confera un nivel minim de calificare in domeniul agricol 6 p

7. Principiul economiei de apa pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma, prin prioritizarea investitiilor care conduc la economii cat mai mari de apa.

Proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma asigura in urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apa de:

 • 7.1. peste 20% 5 p
 • 7.2. >10% – ≤20% 3 p

8. Principiul soiurilor autohtone

Solicitantul isi propune sau demonstreaza prin proiect ca obtine/dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul documentatiei tehnico economice ca va pastra si dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului. max. 5 p

Sector zootehnic

In cazul in care capacitatea maxima a fermei nu este atinsa pana la ultima cerere de plata, se va prezenta, in cadrul SF-ului, graficul de achizitie a animalelor. Cheltuielile cu aceste achizitii se vor reflecta in prognozele economice atat pentru perioada de implementare cat si pentru perioada de monitorizare (daca este cazul). Criteriile de selectie vor fi punctate functie de capacitatea fermei propuse prin proiect, care face obiectul investitiei, chiar daca solicitantul va achizitiona animale si dupa depunerea ultimei cereri de plata.

1. Principiul dimensiunii exploatatiei care vizeaza exploatatiile de dimensiuni medii:

Exploatatia agricola avand dimensiunea economica intre 12.000 – 250.000 SO (valoarea productiei standard).

 • 1.1. 12.000 – ≤50.000 – 15 p
 • 1.2. >50.000 – ≤100.000 – 13 p
 • 1.3. >100.000 – ≤ 250.000 – 11 p

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine si pasari) si vegetal (cereale, plante oleaginoase si proteice, cartofi si legumicultura in spatii protejate, inclusiv producere de material saditor)

 • Bovine (inclusiv bubaline): a) Carne 20 p, b) Lapte, inclusiv rase mixte 19 p
 • Suine: a) Reproductie 18 p, b) Ingrasare 17 p
 • Pasari: a) Reproductie 16 p, b) Carne/ oua 15 p

3. Principiul lanturilor alimentare integrate, respectiv combinarea in cadrul aceluiasi proiect a investitiilor in productia agricola primara cu procesarea si/sau comercializarea productiei obtinute

Proiecte care combina cel putin doua operatiuni care conduc la realizarea unui lant alimentar integrat dupa cum urmeaza:

 • 3.1. a) productie agricola primara – procesare – comercializare 15 p, b) productie agricola primara, inclusiv conditionare- comercializare (in cazul
  produselor apicole si productiei de oua) 15 p.
 • 3.2. productie agricola primara – procesare 13 p
 • 3.3. a) integrare productie agricola primara – procesare – comercializare prin membrii din cadrul OIPA 11 p, b) productie agricola primara, inclusiv conditionare – comercializare (in cazul produselor apicole si productiei de oua) prin membrii din cadrul OIPA 11 p
 • 3.4. integrare productie agricola primara – procesare prin membrii din cadrul OIPA – 10 p

4. Principiul asocierii fermierilor, care detin exploatii de dimensiuni mici si/sau medii, in cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare

Solicitantii sunt:

 • 4.1. grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole avand dimensiunea de pana la 12 000 SO 20 p
 • 4.2. grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole de dimensiuni cuprinse intre >12 000 – ≤ 50 000 SO 18 p
 • 4.3. grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole de dimensiuni cuprinse intre >50.000 – ≤ 100.000 SO 16 p

5. Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

 • 5.1. Proiectul este implementat intr-o zona cu potential agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA); 10 p
 • 5.2. Proiectul este implementat intr-o zona cu potential agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA) 9 p

6. Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole Managerul/Administratorul exploatatiei detine calificare in raport cu activitatea prevazuta prin proiect, in functie de:

 • 6.1. studii superioare 10 p
 • 6.2. studii liceale sau postliceale 8 p
 • 6.3. scoli profesionale sau formare profesionala care confera un nivel minim de calificare in domeniu agricol 6 p

7. Principiul economiei de apa pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma, prin prioritizarea investitiilor care conduc la economii cat mai mari de apa.

Proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma asigura in urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apa de:

 • peste 20%; 0 p
 • >10% – ≤20% 0 p

8. Principiul raselor autohtone

Solicitantul isi propune prin proiect sau demonstreaza ca obtine/ detine/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul documentatiei tehnico-economice ca va pastra si dezvolta nucleul de rase autohtone (indigene) pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului. Max. 10 p

In vederea calcularii punctajului aferent acestui criteriu de selectie, se va specifica, in cadrul Studiului de fezabilitate, numarul capetelor de animale de rasa autohtona, dupa implementarea proiectului, la sfarsitul primului an de monitorizare si calculul dimensiunii economice (SO) afectata acestora. De asemenea se vor evidentia in cadrul prognozelor economico-financiare operatiunile aferente.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE