septembrie 24, 2021

PNDR: cum va puteti mari sansele de accesare a fondurilor europene pentru ferme mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fondurile europene nerambursabile pentru ferme mici sunt unele dintre cele mai accesate masuri de finantare din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Incepand de maine, 3 mai, agricultorii vor putea sa depuna proiecte, inclusiv pe Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, unde sprijinul nerambursabil este de 15.000 euro.

Pentru a avea cele mai mari sanse de reusita, solicitantul de fonduri europene este important sa cunoasca modul in care se vor evalua proiectele.

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (evaluare/ prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor.

Pentru aceasta submasura pragul minim este de 15 de puncte si reprezinta punctajul minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finantare. Cererile de finantare care au punctajul estimat (evaluare/ prescoring) mai mic decât pragul de calitate lunarvor avea statutul de cereri neconforme. Pentru a putea intra in etapa de selectie, cererile de finantare pot fi depuse numai in luna aferenta pragului de calitate in care acestea se incadreaza, potrivit Ghidului solicitantului, varianta finala 2017.

Este important ca inainte de depunerea Cererii de finantare, solicitantul sa identifice, obiectiv, punctajul estimat (evaluare, prescoring) pe care acesta il intruneste si pe care sa il mentioneze in Cererea de finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar” si in Planul de afaceri si sectiunea III – Descrierea principiilor de selctie indeplinite.

Proiectele al caror punctaj va scadea in urma evaluarii AFIR sub pragul de calitate corespunzator lunii respective, vor fi declarate neconforme si nu vor mai intra in procesul de selectie. Solicitantii vor putea redepune proiectele o singura data in cadrul sesiunii continue de depunere. Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de selectie mentionate mai jos. Scorarea unui proiect se realizeaza in baza urmatoarelor principii de selectie:

Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol (in functie de nivelul de educatie si/sau calificare in domeniul agricol)

 • – Solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara – 20 puncte
 • – Solicitantul a absolvit studii postliceale si/ sau liceale in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara – 15p
 • – Solicitantul prezinta dovada urmarii unui curs de calificare de minimum Nivel I in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara finalizat cu un certificat de competente profesionale eliberat de un furnizor de formare profesionala a adultilor recunoscut de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) sau recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale autorizat ANC a competentelor dobândite ca urmare a experientei profesionale. Competentele profesionale trebuie sa fie in acord cu aria de activitate agricola specifica exploatatiei vizate pentru sprijin – 10p.
 • – Solicitantul prezinta dovada de absolvire a unor cursuri de initiere/ instruire/ specializare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara, care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala – 5 puncte.

Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectorul zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv productia de material saditor, pomicultura si productia de seminte)

a. Sectorul vegetal:

 • – Legumicultura (se refera atât la legumele in câmp cât si la cele in spatii protejate, inclusiv ciupercariile din spatiile climatizate), se accepta si producere de material saditor/ samânta de legume – 15p
 • – Producere de samânta/ material saditor (inclusiv pentru pepiniere pomicole si viticole) – cu exceptia celor pentru legumicultura – 12 p
 • – Pomicultura, exceptând pepinierele pomicole – 10 p

b. Sectorul zootehnic:

 • – Bovine 15p
 • – Apicultura 12 p
 • – Ovine si caprine 10 p

Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

 • – Proiectul este implementat intr-o zona cu potential ridicat 30 p
 • – Proiectul este implementat intr-o zona cu potential mediu 25 p

Principiul fermelor de familie

 • – Prioritizarea fermelor de familie10 conform definitiei cuprinsa in PNDR 2014- 2020 si care se incadreaza in dimensiunea fermei mici (4.000 – 11.999 € S.O.) – 30 p

Principiul raselor/soiurilor autohtone

 • – Solicitantul demonstreaza ca detine/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de afaceri ca va pastra/ dezvolta, pe toata durata de implementare a acestuia, nucleul de rase indigene, respectiv soiuri autohtone (indiferent de ponderea acestora masurata in S.O.*) – 5 puncte.

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de 15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de afaceri, fara a depasi 3/5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea Deciziei de finantare. Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a Planului de afaceri.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE