PNDR: Cum sunt selectionate proiectele cu fonduri europene pentru investitiile pomicole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani mai au posibilitatea pana la finalul lunii octombrie sa depuna proiecte cu fonduri europene nerambursabile dedicate investitiilor in pomicultura, in cadrul Submasurii 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

AFIR selecteaza proiectele depuse de solicitanti pe baza mai multor criterii, conform Ghidului solicitantului. Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte. Pentru aceasta submasura pragul minim este de 10 de puncte și reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la Finantare.

Primul principiuluat in considerare este cel al speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, mar, arbuști, cais, cireș). Punctajul se acorda proportional in situatia in care specia prioritara este majoritara (procentul cel mai mare) din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) in total dimensiune economica a plantatiilor pomicole propuse prin proiect.

Solicitantul acceseaza sprijinul pentru: Piersic si/sau nectarin și/sau cais (10 p), Arbuşti (8 p), Cireș (6 p), Mar (4 p).

Al doilea principiu este cel al dimensiunii (ferme mici). Principiul de selectie nu se aplica formelor asociative (cooperative/societati cooperative şi grupuri).

Solicitantul detine in proprietate şi/sau folosinta o exploatatie agricola cu dimensiunea economica de 8.000 – 11.999 SO (productie standard), la data depunerii Cererii de Finantare – 5 puncte.

Principiul sistemului de cultura prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi in spatii protejate). Investitia este destinata sistemului de cultura: a) superintensiv si/sau spatii protejate (10 p), b) Intensiv, c) cultura ecologica (5 p).

De asemenea, un alt principiu luat in considerare este cel al lanturilor alimentare integrate, (investitiile care acopera lantul alimentar: productie-conditionare – depozitare procesare – comercializare)

Proiecte care combina cel putin doua operatiuni care conduc la realizarea unui lant alimentar integrat dupa cum urmeaza:

  • a) productie agricola primara – conditionare și/sau procesare și comercializare – 15 puncte
  • b) integrare productie agricola primara – conditionare și/sau procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA – 10 puncte

Principiul asocierii (investitiile realizate de grupurile de producatori, membrii lor şi cooperativele din sectorul pomicol). Investitia este realizata de un grup de producatori, membri lor sau de o cooperativa. Principiul de selectie se aplica categoriilor de solicitanti prevazute la lit. a) şi b).

  • a) Grup de producatori sau Cooperativa – 15 puncte
  • b) Membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar, al unui grup de producatori recunoscut sau al unei organizatii de producatori – 10 puncte

Principiul proprietatii (exploatatiile agricole care detin in proprietate plantatiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face infiintarea de plantatii pomicole)

Solicitantul detine in proprietate plantatiile pomicole supuse reconversiei şi/sau terenul pe care se face infiintarea de plantatii pomicole – 10 puncte.

Principiul nivelului de calificare (studii superioare in domeniul proiectului, studii medii in domeniul proiectului), punctaj maxim/ principiu 10 puncte.

Administratorul/ Managerul exploatatiei detine calificare in raport cu activitatea prevazuta prin proiect, astfel: a) studii superioare (10 puncte), b) studii liceale sau postliceale (8 puncte).

De asemenea, la selectarea proiectelor este luat in calcul si criteriul varstei (tinerii sub 40 ani). Principiul de selectie se aplica tuturor categoriilor de solicitanti. Administratorul/Managerul exploatatiei are mai putin de 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finantare (5 puncte).

Principiul reconversiei (investitii care presupun reconversie). Solicitantul acceseaza sprijinul pentru reconversia plantatiilor pomicole – 10 puncte.

Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma, prin prioritizarea investitiilor care tintesc economii mai mari de apa

Proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma asigura in urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apa >20% – 5 puncte.

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, care dispune de a alocare totala de 9,5 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE